Wartości w jȩzykowo-kulturowym obrazie świata słowian I ich sąsiadỏw 2. Wokỏł europejskiej aksjosfery. Red. J.Bartmiṅski I inni. Lublin. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2014. S. 117-130сборник

Статьи, опубликованные в сборнике Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam