ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ. Сборник статей в честь Азы Алибековны Тахо-Годисборник

Статьи, опубликованные в сборнике Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam