Nevmerzhitskiy Y.V.

Nevmerzhitskiy Y.V.

Соавторы: Bykov A., Polnikov E., Semaka V., Zavyalov I., Zavyalova N., Гриневский А.С., Дубиня Н.В., Мирошниченко Д.Е., Сайфутдинов Р.Ш.

1 статья, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 99323535

Деятельность