Kuznetsov I.A.

Kuznetsov I.A.

Соавторы: Dolnikov G.G., Shashkova I.A., Zakharov A.V., Воробьева Е.А., Чепцов В.С.

3 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 8595320

Деятельность