Shevchenko V.V.

Shevchenko V.V.

Соавторы: Пугачева С.Г., Феоктистова Е.А., Феоктистова Е.А.

2 статьи, 4 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 60153232

Деятельность