Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2008 д.х.н. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЫСОКОЙ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Результаты деятельности

Соавторы: Зюбин А.С., Сангинов Е.А., Писарева А.В., Шмыглева Л.В., Волохов В.М., Зюбина Т.С., Левченко А.В., Карелин А.И., Каюмов Р.Р., Укше A.E., Писарев Р.В., Герасимова Е.В., Евщик Е.Ю., Зюбина Т.С., Leonova L.S., Букун Н.Г., Бушкова О.В., Золотухина Е.В., Пономарев А.Н., Абдрашитов Э.Ф., Графов Б.М., Крицкая Д.А., Соловьев М.В., Укше А.Е., Шилов Г.В., Novikova K.S., Гудилин Е.А., Дмитриева М.В., Кравченко О.В., Бажанова З.Г. Давыдов А.Д. Клюев А.Л. Ярославцев А.Б. Bokun V.C. Zyubina T.S. Антипов А.Е. Архангельский И.В. Бельмесов А.А. Леонова Л.С. Мазо Г.Н. Третьяков Ю.Д. Фролова Л.А. Шиховцев А.В. Шиховцева А.В. Astaf’ev E.A. Reznitskikh O.G. Алдошин С.М. Черняк А.В. Ярославцева Т.В. Зайцев А.А. Лысков Н.В. Рагулин В.В. Ткачева Н.С. Фрейман В.М. дремова н.н. Alexey U.A. Boris L.V. Kristina S.N. Ludmila A. Maxim D.E. Nikolay M.F. Valery S.P. Vladimir F.M. Абакумов А.М. Антипов Е.В. Арсатов А.В. Булычева Е.Г. Васильев В.П. Винюков А.В. Галин М.З. Глухов А.А. Истомин С.Я. Конев Д.В. Корчун А.В. Надхина С.Е. Неудачина В.С. Саввин С.Н. Тарасов А.Б. Цветков М.В. Штанов В.И. Яшина Л.В. Borisevich S.S. Martynenko V.M. Postnova E.Y. Арсланова А.А. Беломоина Н.М. Домашнев И. Князева А.А. Кулова Т.Л. Новиков Д.В. Сафронова Е.Ю. Скундин А.М. Терентьев А.А. Chernov S.V. German T. Karelin A. Khamitov E.M. Kolmakov V.G. Kulakovskaya S.I. Lizgina K.V. Mel’nikova T.I. Nefedkin S.I. Pomerantseva E.A. Ryabenko A.G. Sherstobitova E.A. Yurkova A.A. Zhuravlev V.D. Zyubinа T.S. van Tendeloo G. Астафьев Е.А. Балахонов С.В. Баранов А.А. Берестенко В.И. Блинова Л.Н. Бокун В.Ч. Булычев Б.М. Васильев С.Ю. Вересов А.Г. Волков В.И. Воротынцев М.А. Гаськов А.М. Григорьева А.В. Дерендяев М.А. Дерлюкова Л.Е. Дрожжин О.А. Ионов С.Г. Истакова О.И. Истомина а.ю. Иткис Д.М. Козлова М.Г. Кокарева В.В. Корякин Д.В. Нечаев Г.В. Павлов В.И. Перегудов А.С. Померанцева Е.А. Семененко Д.А. Скокан Е.В. Слесаренко Н.А. Урусова Н.А. Усенко А.А. Филалова Э.М. Хакина Е.А. Чуб А.В. Чурагулов Б.Р. Шаталова Т.Б. Яльмаев А.Б. Alexander C. Alexey V.V. Antonenko A. Anufrieva T.A. Bagryantseva I.N. Bal’zhinov S.A. Belousov I.S. Chaika A.N. Chelovskaya N.V. Chernyuk S.D. Dmitriev M.E. Eriksson S.G. Gerasimova Е.V. Gordienko A.V. Grigor’eva M.N. Grins J. Gutnikova O.Y. HADERMANN J. Istomina A.S. Ivanov D.A. Kaluzhskikh M.S. Kobeleva S.P. Kocherginskaya P.B. Kostanovskiy I.A. Kulikov A.V. Lagutin A.S. Lakeev S.G. Levchenko A. Lyudmila E D. Molodtsov S.L. Ni J. Nikiforov A.V. Novikov D.V. Pomerantseva E.A. Ponomareva V.G. Poygin M.V. Prokhorov A.I. Püttner R. Rahman S.M. Reveguk A.A. Rossell M. Rubtsov R.Y. Savvin S.N. Serushkina O.V. Shandova I.R. Stenina I.A. Stevenson K.J. Svensson Tarakina N.V. Troshin P.A. Vasiliev A.A. Vinokurova M. Vitaliy V. Zhi-Yi H. Авдеев В.В. Алешина Т.Н. Анохин Д.В. Антипин И.С. Антипов Е.М. Антипова Л.З. Атовмян Л.О. Баранов А.М. Баранов А.М. Баранов А.А. Баулин В.Е. Богомолов А.В. Богомолова А.С. Борисевич С.В. Борщевский А.Я. Бредихин С.И. Бугаенко М.Г. Вакуленко А.А. Валиев А.В. Варфоломеев А.Е. Васильев А.А. Васильев В.П. Васильев С.Г. Войлов Д.Н. Вольфкович Ю.М. Воротникова А.П. Втюрина Е.С. Галицкая Е.А. Гвоздик Н.А. Герасимова Е.А. Герасимова Е.В. Гоффман В.Г. Девильер Ш. Денисов Н.Н. Деньщиков К.К. Дороватовский П.В. Дубовицкий В.А. Дутов М.Д. Егоров А.В. Журавлев В.А. Зайцев А.А. Ильина М.С. Калужских М.С. Кантемиров Д.В. Карелин А.Ф. Киракосян Г.А. Ключарев В.В. Кнотько А.В. Козлов Р.В. Колесникова А.М. Колесникова А.М. Колчина Л.М. Комарова Н.С. Константинова Е.А. Котелкин И.М. Кочергинская П.Б. Кравченко В. Кривенко А.Г. Куликов А.В. Левченко А.Г. Леднев Б.В. Леонова Л.С. Лесничая В.А. Лихачев Д.Ю. Макаренко И.В. Малков Г.В. Манжос Р.А. Маркин Е.В. Меледина М.А. Миннеханов А.А. Михайлова А.М. Могнонов Д.М. Москвина Е.И. Мычка Е.В. Мясоедов Н.Ф. Напольский К.С. Наумова Ю.А. Новикова К.С. Новоторцев Р.Ю. Осадчий Е.Г. Павлов В.О. Паломбари Р. Писарев Р.А. Поляков С.Н. Пономарев И.И. Радаева А.П. Разумов В.Ф. Романова Н.В. Румянцева М.Н. Русанов А.Л. Рычагов А.Ю. Рябов А.Д. Савилов С.В. Самохина Л.С. Свиридова Л.Н. Седельников Н.Г. Селиванов О.Д. Синицын В.В. Скупов К.М. Смирнова Н.В. Стельмах В.Г. Стенина Е.В. Тарасов В.П. Терентьев А.А. Терентьев А.А. Тимашев С.Ф. Третьяков Б.А. Трофименко Н.А. Трошин П.А. Троянов С.И. Тютюнов А.А. Укше А.Е. Усачева Л.С. Устюгов А.А. Хадерман Й. Холичев О.В. Хрусталев В.Н. Чащихин О.В. Чжао Д. Чикин А.И. Чудинов Е.А. Шаймерденов Б.У. Шевелев С.А. Шевченко В.П. Шемшур Т.С. Шилова И.А. Шульга Ю.М. Шульга Ю.М. калашникова И.А.