Gorachkina12 T.

Gorachkina12 T.

Соавторы: 6 R.T., Astrelina Т., Chemakin12 Y., Fathullina13 L., Ferapontova18 J., Gavriley4 A., Goncharskaia M.А., Ishchenko16 I., Khamitov7 R., Khvatov19 V., Kovalchuk18 L., Kozlova11 E., Kvan2 O. показать полностью..., Lyauzheva17 F., Nakhodkin3 D., Nikishina T.V., Orlov11 A., Patrina14 L., Ragojina15 S., Sarkisov20 A., Sarkisov20 I., Seeling10 E., Shlikova16 N., Sibgatullina6 L., Smelyanets2 S., Smirnova14 M., Sudakova L.A., Tyurikov10 Y., Uzdenova17 D., Vafin15 I., Vysochin I., Zaraev5 A., Аюпова М.Р., Журавлев Д.М., Кочеткова М.Т., Павлова Е., Стрельникова Е.В., Сухарева А.А., Широков Д.Д.

1 статья

IstinaResearcherID (IRID): 465891133

Деятельность