Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • к.х.н.

Результаты деятельности

Всего: 243 статьи, 32 тезисов докладов, 1 НИР, 79 докладов на конференциях, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 2458, Scopus: 2879

Просмотреть публикации »

Соавторы: Карлов С.С., Зайцева Г.С., Зайцев К.В., Крутько Д.П., Kuz’mina L.G., Опруненко Ю.Ф., Гришин Ю.К., Дунина В.В., Леменовский Д.А., Лермонтова Э.Х., Howard J.A., Howard J.A., Борзов М.В., Горунова О.Н., Громов С.П., Приходченко П.В., Вацадзе С.З., Венер М.В., Ливанцов М.В., Манкаев Б.Н., Медведев А.Г., Kuz'mina L.G., Vedernikov A.I., Алфимов М.В., Кузьмина Л.Г., Efimenko I., Демина Л.И., Lorberth J., Кирсанов Р.С., Кучук Е.А. Kuz'mina L.G. Kuzmina L.G. Selina A.A. Беззубов С.И. Кочетков К.А. Lev O. Shutov P.L. Навасардян М.А. EGOROV M. Erofeeva O.S. Kireenko M.M. Векслер Э.Н. Кудрявцев К.В. Медведько А.В. Моисеева А.А. Нуриев В.Н. Трипольская Т.А. Черепахин В.С. Antipin M.Y. Belov S.A. Tartakovsky V.A. Zabalov M.V. Гаврилова Г.В. Зык Н.В. Иванцова П.М. Пестов С.М. Федорова О.А. Harms K. Huang M. Егоров М.П. Ерофеева О.С. Константинов И.И. Лобова Н.А. Лысенко К.А. Миняев М.Е. Нифантьев И.Э. Суров А.В. Тафеенко В.А. Тюрин Д.А. Gauchenova E.V. Ivanova N.A. Poleshchuk O.K. Rufanov K.A. Sorokin D.A. Strelenko Y.A. Белоглазкина Е.К. Далингер А.И. Зефиров Н.С. Иванова Н.A. Калле П. Киселева М.А. Манаенкова М.А. Петросян В.С. Семашко В.С. Ушаков Е.Н. Федоров Ю.В. Anikin O.V. Fedulin A.I. Haojie Y. Jih-Hwa G. Kataeva N.A. Kuz'mina L.G. Nikonov G.I. Piskun Y.A. Razmyslova E.D. Strelenko Y.A. Vasilenko I.V. Wang L. Виноградов А.А. Воронин А.П. Гришанов Д.А. Гулакова Е.Н. Доломанов О.В. Захарова Е.Ю. Злотин С.Г. Измер В.В. Киреенко М.М. Козюхин С.А. Кузнецов А.Н. Маханёва А.Ю. Михайлов А.А. Молочко В.А. Паращук О.Д. Польшаков В.И. Рахимов Р.Д. Серова В.А. Соколов М.Н. Хрусталев В.Н. Цирельсон В.Г. Botsmanova A.A. Burns C.J. Chernyshova E.S. Chia-Chun Y. Dmitrieva S.N. Edlund U.G. Harms K. Howard Judith A.K. Kataeva N.A. Kazul'kin D.N. Kostjuk S.V. Kuz'mina L.G. Lermontov A.S. Manin A.N. Nie W. Perlovich G.L. Perlovich G.L. Rubina M.Y. Ryabov A.N. Salakhov I.I. Shkavrov S.V. Sladkevich S. Stefan B. Timasheva V.S. Tomilov Y.V. Voronin A.P. Zabalov M.V. Zabalov M.V. Автомонов Е.В. Атовмян Л.О. Багров В.В. Баранчиков А.Е. Белецкая И.П. Бузин М.И. Булычев Б.М. Бутин К.П. Ведерников А.И. Виноградов А.А. Воскобойников А.З. Гагиева С.Ч. Голубев Е.К. Гришанова П.В. Давлятшин Д.И. Евсеева М.Д. Егорова А.Н. Емец В.В. Зюзькевич Ф.С. Ивченко П.В. Ильин М.М. Ильин М.М. К Калинин М.А. Катаева Н.А. Киселев А.В. Кленов М.С. Кочетов А.Н. Кузьмина А.Г. Кузьмина Л.Г. Курмаев Д.А. Лермонтов С.А. Махова Н.Н. Мкоян Ш.Г. Никифорова Г.Г. Поливанова А.Г. Реутов О.А. Симоненко Н.П. Смирнов Г.А. Степанова В.А. Тарасевич Б.Н. Татарин С.В. Тускаев В.А. Тюрин В.С. Ширяев А.А. Aaron J.J. Aburdzhaniya G.D. Aghazadeh M.M. Aladyshev A.M. Alaverdian I.S. Alfimov M.V. Alfimov M.V. Anj N.j. Babkov D. Babkova V.A. Baranov A.O. Baumgärtner K.M. Belov S.A. Braun A.M. Broussova G.P. Bräse S. Butakoff K.A. Claudia M. Cohen S. Cohen S. Dorogov K.Y. Dorogov K.Y. Dunin V.B. Efremova A.A. Eliasson B. Eshcheulova O.V. Fakhrutdinov A.N. Fang G. Fershtat L.L. Filarowski A. Filatov A.V. Gaisen S.V. Gunina M.A. Haagenson D.C. Hertel D. Hester R.E. Howard Judith A.K. Huang M. Ilyin Jr M.M. Issabayeva G. Ivanov V.K. Ivanova N.A. Ivanyuk A.A. Johnels D. Jonusauskas G. KOKUNOV Y. Kapranov A.A. Kazennova N.B. Keuseman K.J. Kiselev A.V. Kononikhin A. Kopitsa G.P. Kuchin A.V. Kutchin A.V. Kuz’mina L. Lam K. Lednev I.K. Levshin I.B. Li W. Liao L. Longyu L. Luy B. Mach K. Magdysyuk O.V. Malysheva E.V. Marmois E. Marschner C. Mashura M.M. Metlin M.T. Mikhailovskii A.B. Minacheva L.K. Minin V.V. Moebius D. Moore J.N. Mountford P. Muhle-Goll C. Naab T. Nedorezova P.M. Neumueller B. Noskova O.V. Noskova O.V. Noskova O.V. Oberle J. Optov V.A. Orlov I.S. Ovadia L. Polunin E.V. Ponomarev K.Y. Rastorgueva N.A. Rykounov A.A. Savel’ev O.Y. Schwartz T.R. Selina A.A. Sergeev S.A. Sergeeva T.I. Sergienko V.S. Smoliakova I.P. Somying L. Sorokin D. Sundermeyer J. Syroeshkin M.A. Tandura S.N. Troitsky N.A. Turubanova E.I. URAZOWSKI I. Varaksina E.A. Vedenkin A.S. Wanli N. Wenqing X. Wiedmann S. Woerner M. Zabalov M.V. Zaitsev S.Y. Zakharova E.A. Zhachkina A.E. Zhanabil Z. Zuzkevich F.S. Zykov P.A. Авакян В.Г. Агаева М.У. Алаторцев О.А. Ананьев И.В. Анисимов А.В. Артоболевский С.В. Арутюнян А.М. Бабиевский К.К. Баулин В.Е. Баулин Д.В. Бирин К.П. Борисов М.М. Борисова Н.Е. Вдовичев С.Н. Вологжанина А.В. Гасанова Л.Ф. Герман Л.Л. Глориозов И.П. Голиков М.В. Горбунова Ю.Г. Гринберг В.А. Гудованный А.О. Гульков А.Н. Джеваков П.Б. Долженко В.Д. Дорофеева О.В. Дружинин С.И. Дюба А.В. Дядченко В.П. Дядченко М.А. Ежов А.А. Ерофеева Ефименко О.С. Ефимов Н.О. Ефимов Н.Н. Жакетов В.Д. Жеребкер А.Я. Жижко П.А. Жирнов А.Е. Зацман А.И. Звукова Т.М. Иванов В.К. Иванова И.С. Иванова Н.А. Иванова Н.А. Киселев Ю.М. Кискин М.А. Колядинцева Л.В. Комаров П.Д. Коптяева А.Г. Косолапов В.А. Кучеров И.Б. Кучеров И.А. Кучук Е.А. Ланг Х. Левицкий О.А. Леушина Е.А. Ли В. Литвиненко Ю.Э. Лукьянов С.А. Лыскова Н.С. Магдесиева Т.В. Магомедов К.Ф. Макаров И.С. Маклакова И.А. Максимов А.Л. Максимова А.Л. Мамедова Ф.А. Манцызов А.Б. Марьясина С.С. Махова Н.Н. Махров Д.Е. Милаева Е.Р. Минин В.В. Мухамеджанов Э.Х. Неганова М.Е. Нестеренко С.Н. Никитенко Ю.В. Николаев Е.Д. Окулов В.Н. Онищенко О.Г. Перегудов А.С. Петренко А.В. Пунтус Л.Н. Пятова Е.Н. Ройтерштейн Д.М. Рукк Н.С. Русалов М.В. Садовников А.А. Свириденкова Н.В. Середа В.А. Сизов А.И. Сильвестрова Д.А. Скрябина О.В. Сметанников О.В. Смирнов Д.Е. Соболев А.В. Солодухин Н.Н. Спасов А.А. Стовбун С.В. Суслов Е.В. Сухоруков А.Ю. Тайдаков И.В. Титов И.В. Трубачев А.Д. Турубанова Е.И. Ужинов Б.М. Усольцев И.А. Федянин И.В. Феофанов А.В. Ферштат Л.Л. Х Ю. Хайдуков Ю.Н. Халимон А.Ю. Харчева А.В. Ховард Дж А.К. Хорошутин А.В. Цветкова В.И. Цзя Ч. Цивадзе А.Ю. Черникова Е.В. Чиж А.Г. Шатохин С.С. Шевцова Е.Ф. Шепель Н.Э. Шклярук Б.Ф. Шпаковский Д.Б. Шумянцев А.В. Якушев И.А. Япрынцев А.Д. моисеева а.а.