Образование

Результаты деятельности

Всего: 54 статьи, 6 тезисов докладов, 12 книг, 1 учебный курс, 11 докладов на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 503, Scopus: 743

Просмотреть публикации »

Соавторы: Abakarov A., Гамаюнова Т.С., Kochanova N.A., Salamov D.İ., Аболмасов П.К., Амбарцумян Э.А., Васюков С.Е., Васянина В.И., Горюнов В.В., Губинская О., Завидовская Г.И., Заридзе Д.Г., Казаева М.Л., Каменсков М.Ю., Кириллова А., Корнилова С.В., Михайловская Т.О., Нохуров Б.А., Печерникова Т.П., Пищикова Л.Е., Простова, Савина О.Ф., Сафуанов Ф.С., Усюкина М.В., Ушкова И.П., Фастовцов Г.А., Харитонова Н.К., Чайка Д.Ю., Чередниченко О.А., Brennan P. Lissowska J. Кондратьев Ф.С. Bates D. Boffetta P. Janout V. ВАНДЫШ В.В. Choi W.K. Fabianova E. Foretova L. Gaborieau V. Kh R. Moore A.L. Rudnai P. Szeszenia-dabrowska N. Udrea S. Varentsov D. Wang S. А Василевский В.П. Василевский В.Г. Введенский Г.Е. Мукерия А.Ф. Ткаченко А.А. Фортов В.Е. Яковлева Е.Ю. 1 2.2. Benhamou S. Huang R.Z. Li W.B. McKay J.D. Menezes P.W. Nezri E. Rothman N. Scelo G. T F. Ternovoi V.Y. Yoshikawa K. А А.В. Амарантов С.В. Антонюк П.Н. В Грицевич М.И. Е В. Кулиш М.И. Лев В.Э. Ломоносов И.В. Николаев Д.В. Силкин Н.И. Смит . Станюкович К.П. Тахир А. Ш Е.Н. AMS AS Alicandro G. Alicia O. Aragonés N. Arcone Arens W. Argenti M. Arita Y. Aronin A. Arvidson B J. B T.G. Barlow Barnier B. Barrett M.D. Barthel T. Batura-Gabryel H. Beane F.L. Beaty Beaudon E. Becker F. Berthiller J. Bertuccio P. Blanche H. Blankenship R.E. Boccia S. Bock R. Bogodistov I.S. Borca C.N. Bourquin F. Brachs S. Bridges Browder T. Bruske-Hohlfeld I. Bulmer Burdett L. C P.H. CHUMAKOV K. Camargo M.C. Camus-Radon A.M. Cancel-tassin G. Carioli G. Carreras-Torres R. Carsey F. Ceriotti V. Chabrier A. Chang C.F. Chanock S. Chen L. Cho E.B. Choueiri T. Clifford Constantinescu V. Craddock Cuomo V. Curado M.P. Cussenot O. Cybulski C. Cим Л.А. D D. D W.J. DM Dal Maso L. Daudt A. Daver M.V. Davies M. Deleuze J. Deming T.J. Detection Deutsch C. Dewald E. Dickerson Dieffenbach P.B. Doheny K.F. Dolci M. Drosten C. Dugin N.O. Dyson P.J. Eckel-Passow J.E. Edwards C. Elshan B. Eluf-Neto J. Ezersky M. Farr N. Fernandez L.D. Ferraroni M. Ferro G. Fertman A.D. Fiona B. Fletcher T. Foll M. Forsberg J. Franceschi S. G L.G. GA Gabriela M. Galan C. Galford Gan W.Q. Gao S. Gapstur S.M. Garcia d.M. Garvin J. Gaziano J. Giannou A. Gogarten S.M. Gorelkin V.N. Grandjouan N. Gregg D. Grinn-Gofroń A. Gronke K. Guendel F. Guillermier C. Guinness Gunter M. Gustafsson M.K. Gül A. H1 HOLT J. Halle A. Hamano H. Haojie Y. Harada M. Harbor Hashibe M. Haynadzki G. Hehlgans T. Hernández-Ramírez R.U. Herrero R.G. Hidaka A. Hirose S. Hoeksema B.W. Hoffman D.H. Hoffmann D. Hoffmann D.H. Holcatova I. Hotta T. Hugenschmidt J. Hveem K. Hyakawa T. Häggström C. II Ianovici N. Iijima T. Illes I. Ingrid K. Ishikawa Y. J E. J H. J R. J V.F. J W. JB JIN Y. JRJ Jacob J.T. Janouškovec J. Jiahui L. Jianyi L. Johansson M. Johnson L.M. Johnson T.N. Jones R. K Kahnoski R. Karakatsani A. Kasamatsu Y. Kaspersen P. Kato T. Kaт Б. Keszthelyi L. Kim H.S. Kofoed-Branzk M. Koifman O.I. Korpar S. Kostic M. Koutros S. Kurtz R.C. L R. Lagiou A. Lagiou P. Lanagan Larkin J.D. Lazarus P. Le S.P. Lechene C. Leibovich B. Lench N. Leverington Levi F. Li P.X. Li X. Li Yan-bao Lipworth L. Liu J. Liu Z. Ljungberg B. Lorenzo S.D. Lubinski J. Ludewig B. López-Carrillo L. M C. MALEKZADEH R. Machiela M.J. Maeshima R. Marinangeli Mariosa D. Marosy B.A. Martimianaki G. Mashreghi M. Matov E. Matsuoka K. May V. Mikami K. Mizuno A. Moersch Morino Y. Morris S.R. Morris-Smith Mosley-Thompson E. Mouginis-Mark Mountain K.R. Muramatsu N. Muscat J. Myshkin M.Y. Myszkowska D. ND Nakano T. Nakatsugawa Y. Navratilova M. Neil B. Nield J. Niiyama M. Nong Q. Notinger P. Novak K. Novak P. Novoselov V.V. Nozawa Y. Nyberg F. OO Ognjanovic S. Olhoeft Olsson M. Ori P P Paillou Parkhomenko E.I. Pelucchi C. Perez A.M. Petillo D. Pfeffer K. Pikielny C.W. Piotrowicz A. Piriz A.R. Podsekina F.S. Pomerantz M. Potter S. Purdue M.P. Pálfi G. Pätsi S. R R M.F. R Е.Н. Radojevic-Skodric S. Rasch Rau S. Ravi N. Reilly J.J. Reston Robinson J.;. Rodinkova V. Romanovskii N.N. Ruehl E. S N.A. Sato M. Sesso H. Sharkov B.Y. Sheridan P. Shumantseva Sina R. Skjoth C.A. Smirnov O.I. Snook Soldovieri F. Spiller P. Steinhauser M. Suzuki K. Swiatkowska B. T E.I. T I. Talamini R. Tanriver Y. Temporal M. Thibaudon M. Thompson L.G. Tizian C. Torii Y. Toumi H. Toureille A. Trakimas L. Trichopoulou A. Tsugane S. Tumkur S.R. Turek P. Turtikov V.I. Uchida M. Ullrich A. Ulrike S. Uwe B. Vatten L. Vecchi A. Veselovsky A.V. Vioque J. WEIDERPASS E. Ward M. Wei H.Q. Wei J.Y. Weinstein S.J. Wennrich R. White E. Wieser J. Wilson K.S. Witkowski M. Wu X. Wünsch-Filho V. X Xiao X. Y L. Y e.I. Ye Y.Y. Yeager M. Yi X. Yosoi M. Zharkova M.S. Zhujun M. df s.s. hh h. hu j. lili a._. ska M.B. z z.z. Аа А.А. Акпинар Б. Алексеева Н.Н. Алова А.В. Анна Б.С. Ануфриев Н.Г. Арсеньев А.С. Артамонов Б.П. Б Л. БАКАЛЕЙНИК М.М. БАКАЛЕЙНИК М.М. БАКАЛЕЙНИК М.М. БУТЫЛИНА Н.В. БУТЫЛИНА Н.В. БУТЫЛИНА Н.В. БУХАНОВСКАЯ О.А. БУХАНОВСКАЯ О.А. БУХАНОВСКАЯ О.А. БУХАНОВСКИЙ А.О. БУХАНОВСКИЙ А.О. БУХАНОВСКИЙ А.О. Белоусов Л.В. Бони И.В. Бонин М. Бочкарев Н.Г. В В. ВАНДЫШ В.В. ВАНДЫШ В.В. Вайсман А.С. Ванеев А.Н. Василевская В.В. Вацадзе С.З. Габай Т.В. Гаврилов А.В. Гаджиева Н.Я. Гартман Т.Н. Гибадуллин И. Гламаздин И.Г. Голубев А.В. Гордон Л.А. Грязнов В.К. Данилова Н.Н. Дикарева Т.В. Долгих Д.А. Ем С. Ениколопов Г.Н. Еремин С.А. Жан Р. Животовский Б.Д. Журавлев М.Е. Зотов А.М. Кабоснидзе К.Е. Калиш М.А. Кирий В.А. Кирпичников М.П. Ковальский А.М. Козловский Я. Колмогоров Е.И. Короленко П.В. Кочев Д.З. Круглов А.А. Кубанов Р.Т. Кузиков А.В. Кульбацкий Д.С. Кутузов С.С. Л В.Г. Л П. Лиу Г. Лопаткин Д.С. Лукьянова Л.Н. Лунин В.В. Луо Д. Лучинская Н.Н. Лю Ц. Люкманова Е.Н. М А.В. Мажуга А.Г. Максимович Д.М. Малай Н.В. Малихов А.С. Марьин В.О. Матвеева Л.В. Минтаев Р.Р. Минцев В.Б. Михайлова И.Н. Михаленко В.Н. Мишарин А.Ю. Мыльников А.П. Нгуен В.Т. Нгуен В.Т. Николаев Д.Н. Новикова Н.М. П А. Павличенко А.В. Павлов Н.Н. Парамонов А.С. Пашкова А.В. Пискарев В.Е. Прохорчук Е.Б. Пуга Ф.А. Р РС Рындина Н.В. С А. Сапунов В.Н. Северова Е.Э. Семенов В.А. Серегина Н.В. Скрябин К.Г. Советин Ф.С. Строковский Е.А. Стулов С.В. Типенко Г.С. Тихоненков Д.В. Трещалин И.М. Трещалин М.И. Ф Хaбeeв Н.С. Хабеев Р.Н. Хитрик К.Н. Хуббертен Г.В. ЦЫРО И.В. ЦЫРО И.В. ЦЫРО И.В. Ч Д. Чугунов А.О. Ш Д.Д. ШОСТАКОВИЧ Б.В. ШОСТАКОВИЧ Б.В. ШОСТАКОВИЧ Б.В. Шалдина Г.Е. Шаньгина О.В. Шенкарев З.О. Шилкин Н.С. Штыкова Э.В. Шулепко М.А. Шутов А.Ф. Шутов А.В. Шушунова Т.Н. Щербинин Д.С. Э в с.и. иванов М.п. к б.н. мл Х.С. пп