Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • д.т.н. ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА КАЛЬЦИЙФОСФАТНОЙ КЕРАМИКИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Результаты деятельности

Соавторы: Баринов С.М., Федотов А.Ю., Фадеева И.В., Петракова Н.В., Teterina A.Y., Баринов С.М., Баринов С.М., Тетерина А.Ю., Фомин А.С., Gurin A.N., Сиротинкин В.П., Teterina A.Y., Антонова О.С., Гольдберг М.A., Шамрай В.Ф., Калита В.И., Фетисова В.Э., Cвиридова И.K., Konovalov A.A., Ахмедова С.А., Иевлев В.М., Зобков Ю.В., Колмаков А.Г., Леонов А.В., Сергеева Н.С., Федотов А.Ю., Baikin A.S., Ferro D., Shvorneva L.I., Гурин А.Н. Кравчук А.Д. Gafurov M.R. Krohicheva P.A. Shamrai V.F. Vakhrushev I.V. Гурин А.Н. Кирсанова В.А. Копнин П.Б. Латышев Я.А. Маряхин А.Д. Охлопков В.А. Редюк А.А. Denis K. Fosca M. Gol'Dberg M.A. Kolev D. Makshakova O.N. Mamonov V.E. Sergienko K.V. Sevost'yanov M.A. Баранов О.В. Гурин Н.А. Донская Н.О. Дувидзон В.Г. Лукина Ю.С. Михеев И.В. Попов В.К. Потапов А.А. Севостьянов М.А. Сергеева Н.С. Сергиенко К.В. Смирнов В.В. Смирнов С.В. Солдатенко С.А. Филиппов В.В. Хайрутдинова Д.Р. Хромова Н.В. Чобулов С.А. Чёлушкин Д.М. Шворнева Л.И. Шкарубо А.Н. Ярыгин К.Н. Bozo I.I. Deev R. Fedotov A.U. Gnedovets A.G. Karalkin P.A. Karpikhin A.E. Khesuani Y.D. Kuvshinova E.A. Mamonov V. Medvecky L.'. Merzliak E. Nasakina E.O. Parfenov V.A. Pereira F. Radyuk A.A. Rau J. Zorin V.L. АЛЕКСАНДРОВ А.П. Баикин А.С. Вахрушев И.В. Гордеев А.С. Гудков С.В. Еремин И.В. Зайцев В.В. Зелянин А.С. Карпихин А.Е. Кирсанова В.А. Климашина Е.С. Крохмаль А.А. Кудан Е.В. Кудрявцеа Э.А. Кущев С.Б. Медвецкий Л. Миронов А.В. Михайлова А.Б. НОВИКОВ М.М. Насакина Е.О. Нежурина Е.К. Пантелеев А.А. Панченко В.Я. Петрович Ю.А. Проценко П.В. Путляев В.И. Решетов И.В. Сафронова Т.В. Сиротинкин В.П. Смирнов И.В. Соколов В.Н. Сукорцева Н.С. Титов Д.Д. Усачев М.А. Федин М.А. Ферро Д. Филюшин М.М. Хайрутдинов Д.Р. Харькова Н.В. Чернов М.С. Шанский Я.Д. Шворнева Л.И. AI Ashmarin A.A. Baikin A.S. Bozo I. Caminiti R. Deev R.V. Eremin I.I. Fedotov A. Gnezdilov O.I. Gol’dberg M.A. Goncharenko B.A. Gurin A. Karp O.E. Kharkova N. Khayrutdinova D.R. Komlev D.I. Komlev D.I. Kortunov V.N. Kostyuchenko A.V. Krokhicheva P.A. Leonov A.V. Leonova Y.O. Lysenkov A.S. Mamaev V.M. Mamin G.V. Mironov V.A. Murzakhanov F. OI Obolkina T. Petrov S. Petrov S.V. Radyuk A.A. Rau J.V. Roman Deev; Ilya Bozo; Alexander Fedotov; Alex Gurin; Vasily Mamonov; Alexander Kravchuk; Vladimir Popov; Alex Egorov I.S. Roman Deev; Ilya Bozo; Alexander Fedotov; Alex Gurin; Vasily Mamonov; Alexander Kravchuk; Vladimir Popov; Alex Egorov I.S. Rybko V.A. Smirnov V.V. Soldatenko S.A. Sviridova I.K. Tsvang F.M. Utkan D. Vannikov A.V. Vorckachev K.G. Айдемир Т. Акопян А.В. Анисимов А.В. Антонова О.А. Ашмарин А.А. Белоногов Е.К. Васильев М.Г. Вотяков А.А. Гамурар Н.В. Гончаренко Б.А. Гурин Н.А. Добаткин С.В. Домашкина П.Д. Еремин И.И. Заболотный В.Т. Зорина А.И. Иванов В.Э. Карп О.Э. Кильмаметов А.Р. Кляйн О.И. Кнотько А.В. Кондратьев А.В. Котяков А.А. Кудрявцев Е.М. Леонова Ю.О. Лысенков А.С. Маланин Д.А. Мерзляк Е.М. Новочадов В.В. Оболдина Е.С. Пономарев Ю.А. Пятаев А.В. Радькова Е.А. Рау Д.В. Свентская Н.В. Свиридова И.К. Синельников А.А. Синецкая Д.А. Соловьева Е.Н. Фадеева И.В. Цванг Ф.М. Шорин В.П. Ямаев А.В. егоров а.а.