Shadrin V.S.

Shadrin V.S.

Соавторы: Chernyshov S.V., Kozhin P.M., Luzgina N.G., Mikoulinskaia G.V., Odinokova I.V., Prokhorov D.A., Shonina O.O., Коваленко А.О., Кутышенко В.П., Ромашин Д.Д., Русанов А.Л.

1 статья, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 336790508

Деятельность