Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1995 д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 147 статей, 46 тезисов докладов, 1 НИР, 77 докладов на конференциях, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1733, Scopus: 2437

Просмотреть публикации »

Соавторы: Чумаченко А.Г., Тутельян А.В., Гапонов А.М., Костюк С.В., ГРИГОРЬЕВ Е.К., Ершова Е.С., Филев А.Д., Елисина Е.В., Певницкий Л.А., Фетлам Д.Л., Черпаков Р.А., Masolitin S., Кузовлев А.Н., Петрова М.В., Talmadge J.E., Veiko N.N., Калов А.Р., Magomedov M., Гребенчиков О.А., Умрюхин П.Е., Kim T., Голубев А.М., Гречко А.В., Малиновская Е.М., ALEKSANDROV I.A., Tutel’yan A.V., Zakharchenko V., Вейко Н.Н., Гапонов А.М., Ильичёв А.В. Петрова М.В. Шлыкова Д.С. Gabrilovich D. Kirnarsky L. Mosley R. Parajuli P. Yaralian A. Асанов Г.С. Захарченко В.Е. Кирпун Н.А. Кожина Е.А. Костюк С.В. Кулабухов В.В. Мороз В.В. Редкин И.В. Шмарина Г.В. Chapoval A.I. Izhevskaya V.L. Kalov A. Tabakov V.J. Zhuravel S.V. Акимкин В.Г. Бабкина А.С. Бессонов И.В. Вязьмина М.Д. Голубев М.В. Долгих О.О. Игнатенко О.В. Каменев Л.В. Комкова М.С. Лапин К.Н. Меськов В.С. Попов А.Ю. Пороховник Л.Н. Решетняк В.И. Рудакова Ю.А. Рыжков И.А. Силачёв Д.Н. Тюрин И.Н. Цыпандина Е.В. Шабанов А.К. Celis E. Gorbachevskaia N.L. Hollingsworth M.A. KABAKOV V. Kameneva L.V. Kim T. Maev I.V. Petrova M. Reshetnyak T.M. Robinson S.N. Sang H. Sherman S. Singh R.K. Talmadge C.B. Tyurin I.N. Zamiraylova A. Zanin Y. Басова А.Я. Бердников П.М. Калинин Э.В. Козлов И.Г. Лихванцев В.В. Мусатов Д.А. НАЗАРЕТЯН А.Ш. Никитина С.Г. Подлесных С.В. Рой С.Ч. Стукалов С.В. Тарлычева А.А. Хасанова Г.М. Эдер В.Г. Alexei M. Altiok S. Amaravadi R.K. Andronova T.M. Antoni Atrazheva E.D. Bakulin A. Bakuridze A.D. Baldus S.E. Barney M. Bear T.T. Berdnikov G. Blonder J.M. Bunimovich-Mendrazitsky S. CASALE G.P. Chau N. Cheng P. Ciborowski P. Donthireddy L.R. DuBuske L.M. Gendelman H. HEMSTREET III G.P. Hajami H.M. Hanisch F.G. Hanisch F. Hanisch F. Hatcher L. Haug N. Heimbach P. Helfner L. Hemstreet G.P. Kang L. Karakousis G. Kashdan E. Khalanskiĭ A. Kon’kova M.S. Kostjuk S.V. Kozhina E.P. Krotenko N. Kurtsikidze M.S. Kutsev S.I. Kutsev S.I. LaFace D. Laufek F. Leutzinger C. Makarik T.V. Martynov A.V. Marysheva A. Mendibaev M.S. Meyer C. Mitchell T.J. Morozov A.S. Muro-Cacho C. NIKITINA O.V. Nagaraj S. Nagaraj S. Nemachek C. Ninkovic T. Ohinko L.V. Ohinko L. Perrone S.V. Pevnitski L.A. Popov A. Porokhovnik L.N. Przedborski S. Pukhalskaya D.A. Rey S. Reynolds A.D. Robinson S.A. Rossi G. Salup R. Schieck J. Schuchter L.M. Schäffer T.E. Shestopalov A.I. Simon S.A. Solheim B. Sorokin A.B. Speicher D. Speiser D. Sublet J. Tangying L. Tcyganov E. Tennant L. Tsiperson V.P. Tsyganova O.Y. Tutel'ian A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Tutel\textquotesingleyan A.V. Umriukhin P.E. Vahanyan H.V. Verheijen R. Virginia P. Wang S. Winship D. Xu W.Z. Yaralian1 A. Youn J. Yu B. Zabelina T.S. Zimmermann D. von Mensdorff-Pouilly S. Абалина С.И. Агафонова О.Н. Бабахин А.А. Бакуридзе А.Д. Борщикова Т.И. Брико Н.И. Брусина Е.Б. Бухарин О.В. Ведерников А.А. Вейко В.П. Воробьева Н.В. Восканян Ш.Л. Гилев А.С. Голубев А.М. Григорьев Е К Ч.А. Гурьянова С.В. ДЕМКИНА ЛОЙКО Е.В. Емшанов О.В. Зуева Л.В. Игнатов Д.А. Иноземцев В.А. Калиганов И.И. Кандрашина С.С. Карпун Н.А. Клименко М.П. Ковтун Т.Ю. Коротенко Н.Е. Коротина Н.Ю. Костюк Э.В. Котенко Н.С. Курцер М.А. Курцикидзе М.Ш. Лапшин М.В. Лобакова Е.С. Магомедов М.А. Магомедов М.А. Малиновская М.В. Мамохина У.А. Маркелова Н.Н. Маршева А.В. Мендибаев М.С. Моисеенко Д.А. Назаретян А.П. Никитина О.В. Никулин А.В. Нуждина А.В. Охинько Л.В. Пинаева Н.М. Покровский В.И. Полетыкина К.В. Рожкова К.С. Рожкова Т.А. Румянцев С.А. Сергунова В.А. Сивоклоков С.Ю. Синицын А.П. Спицын В.А. Тишков Е.А. Толордава Э.Р. Третьякова М.С. Хайдуков С.В. Халанский А.С. Цоколаева З.И. ЧАУ Н.Л. Чудакова Ю.М. Шапошникова А.Ф. Шерстюкова Е.А. Эль-Регистан Г.И. Ян И.