Belenkov Y.N.

Belenkov Y.N.

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Ардашев А.В., Желяков Е.Г., Орлова Я.А., Скворцов А.А., Ovchinnikov A.G., Арутюнов Г.П., Бакланова Н.А., Васюк Ю.А., Галявич А.С., Гиляревский С.Р., Козиолова Н.А. показать полностью..., Фомин И.В., Narusov O.Y., ДРАПКИНА О.М., Рыбаченко М.С., Litonova G., Shlyakhto E.V., TARLOVSKAYA E.I., Беграмбекова Ю.Л., Глезер М.Г., Даниелян М.О., Кобалава Ж.Д., Коротеев А.В., СКИБИЦКИЙ В.В., Саидова М.А., Сычев А.В., Danilogorskaya Y.A., Nasonova S., Агаев Ф.Н., Гендлин Г.Е., Лопатин Ю.М., Мареев Ю.В., Моисеев В.С., Овчинников А.Г., Павлов Н.А., Снежицкий В.А., Cappato R., Coates A.J., DUPLYAKOV D.V., Florea V.G., Iavelov I., Podgarskaya N., Shchendrygina A.A., Zheleznykh E.A., Бадин Ю.В., Бугаев И.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гарганеева А.А., Герасимова В.В., Гиляревский С.Р., Готье С.В., Канорский С.Г., Книгин А.В., Лапина Ю.В., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Мартынов А.И., Масенко В.П., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ребров А.П., СИТНИКОВА М.Ю., СТАФЕРОВ А.В., Самко А.Н., Сергиенко В., Шапошник И.И., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., ARONOV D., ATKOV O., Achilov A.A., Anatoliy M., Arbolishvili G.N., Arutyunov A.G., Barkoudah E., Boytsov S.A., Califf R.M., Chestikova A.U., Circulation McMurray J.J., Finn P.V., Florya V., Florya V., GLEZER G., Ilyina A.V., KARPOV R., KOTS Y., KUKHARCHUK V., Køber L., MAKOLKIN V., MALAYA L., MIRRAKHIMOV M., Maggioni A., PALEEV N., PASSMAN R., Pfeffer M.A., Popovici M.I., Pouleur A.C., RAVIELI A., RUDA M., Rouleau J.L., Rudenko B.A., SIDORENKO G., Santini M., Schendrigina A., Skali H., Solomon S., Sychov A., Tishman M., Uno H., Velazquez E.J., Zateyshchikov D.A., Zelenkofske S.L., Zheleznikh E., Абзалиева С.А., Аверьянов А.В., Агеева О.А., Алехин М.Н., Арабидзе Г.Г., Артемьева Е.Г., Арутюнов А.Г., Атауллаханова Д.М., Бабокин В.Е., Бадулина Е.С., Бажан С.С., Байкулова М.Х., Банщиков Г.Т., Банщиков Г.Т., Бацигов Х.А., Болдуева С.А., Бологова Т.А., Болотина М.Г., Болотова Т.А., Бощенко А.А., ВЕРБИЛО С.Л., Виноградова Н.Г., Волков Д.Е., Выгодин В.А., Григорьева Н.М., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Джиоева О.Н., Джунусбекова Г.А., Дзахоев М.Э., Довженко Т.В., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Дупляков Д.В., Егоров Д., Забозлаев Ф.Г., Залуцкий А.А., Зоря Р.С., Зотова И.В., Ивонин В.А., Ильницкий А.Н., КРАВЧУК Б.Б., Калинкин А.Л., Камалов А.А., Капелько В.И., Кароли Н.А., Карпенко Ю.В., Кечеджиева С.Г., Ковальчук В.В., Колоцей Л.В., Комаров А.Л., Комолятова В.Н., Конев А.В., Конради А.О., Константинова Е.В., Коц Я.И., Кочарян А.А., Кропачева Е.С., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., Лелякина Т.А., Линчак Р.М., МИТЬКОВА М.Д., МРОЧЕК А.Г., Мазуров М.Е., Маленкова В.Ю., Мамчур С.Е., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев С.В., Мороз В.В., Мухин Н.А., Нечепуренко А.А., Никифоров В.Н., Новиков В.А., Носков А.В., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Ольбинская Л.И., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Панченко Е.П., Петрова М.М., Писарюк А.С., Пожарская Н.И., Попович М.П., Привалова Е.В., Пуоджюкинас А., Ройтберг Г.Е., Рябыкина Г.В., СОЛОХИН Ю.А., Саидова М.О., Сайганов С.А., Самко А.Н., Сантини Л., Сидоренко М.В., Силонов В.М., Синицын В.Е., Сисакян А.С., Ситникова М.А., Скворцов А.Ю., Сорокина Е.И., Спасский А.А., Стукалова О.В., Сугралиев А.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Терещенко С.Н., Ткачук В.А., Тышова О., Тюрина А.Н., Федоров Г., Филатов Д.Н., Фомин В.В., Химий О.В., Ходарева Е.Н., Хрипун А.В., Худорожкова Е.Д., Чазов Е.И., Чесникова А.И., Чесникова А.И., Шаваров А.А., Шитов В.Н., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якушин С.С.

97 статей, 5 книг, 7 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 диссертация

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 153, Scopus: 75

IstinaResearcherID (IRID): 27028616

Деятельность