Образование

Результаты деятельности

Всего: 10 статей, 1 тезисы доклада, 2 книги, 6 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 9, Scopus: 31

Просмотреть публикации »

Соавторы: Тимашев П.С., Демина Т.С., Акопова Т.А., Кошелева Н.В., Бикмулина П.Ю., Иванов П.Л., Истранова Е.В., Aksenova N.A., Бирдибекова А.В., Ефремов Ю.М., Antoshin A.A., Belyaev V.E., Chagin A.S., Glybochko P.V., Istranov L., Khaibullin Z.I., Shcheslavskiy V.I., Sokovikov Y.V., Svistushkin V.M., Zagaynova E.V., kon e., Бардакова К.Н., Басалова Н.А., Будылин Г.С., Бутнару Д.В., Валишина А.А., Владимиров Г.К., Власова И.И., Гаркави А.В., Гафарова Э.Р. Горкун А.А. Гребенюк Е.А. Давыдов Д.А. Елагин В.В. Ефименко А.Ю. ЗОЛОТОВА А.А. Зурина И.М. Истранов А.Л. Каган В.Е. Куренкова А.Д. Курков А.В. Лычагин А.В. Мосоян Ж.А. Новоселецкая Е.С. Парфенов В.А. Петров П.К. Пешкова М.А. Преснякова Е.В. Рочев Ю.А. Свистунов А.А. Семенова Е.Ф. Сережникова Н.Б. Старостина С.В. Файзуллин А.Л. Фомин В.В. Фролова А.А. Чепелова Н.К. Шехтер А.Б. Ширшин Е.А. Шпичка А.И. Шубный А.Г. Якимов Б.П. кузнецова д.а. Abramova O.B. Ageeva T. Bhuniya S. Drondel E.A. Eshtukova-Shcheglova E.A. Fedorov A.Y. Grandfils C. Grebenik E.A. Kishalova M.V. Koifman O.I. Kustov A.V. Kuzmina N.S. Lebedeva N.S. Lyubimtsev A.V. Matveeva V.G. Mayorova L.A. Morshnev P.K. Nazarov M. Noev A.N. Nyuchev A.V. Otvagin V.F. Plyutinskaya A.D. Pominova D.V. Romanishkin I.D. Sheinin V.B. Syrbu S.A. Yurina E.S. Zhdanova K.A. Аксенова Н.А. Аксенова Н.А. Белых Д.В. Березин Д.Б. Бортневская С.В. Бунин Д.А. Вражнов Д.А. Гейнц Т.А. Голубева Е.Н. Гончарук А.С. Гончарук Г.П. Горбунова Ю.Г. Грин М.А. Дрожжина В.В. Дудкин С.В. Зубайраева М.Р. Иванов П.И. Капомба Б.С. Кистенев Ю.В. Козловцева Е.А. Конникова М.Р. Коряковцева А.А. Куркин Т.С. Лажко А.Э. Лопатина В.Э. Лощенов В.Б. Манькова А.А. Мартынов А.Г. Плотникова Е.А. Погорилый В.А. Свидченко Е.А. Соловьева А.Б. Старостина Е.А. Тихо Н.А. Филоненко Е.В. Целищева Е.Е. Цивадзе А.Ю. Черкасова О.П. Шевчук Е.И. Шкуринов А.П.