Gorshkova N.

Gorshkova N.

Соавторы: Agranovitch M., Kryshtanovskaya O., Mikhailova J.M., Pokrovsky N.S., Punga V., Sevortian A., Yerokhin V., Бобылев С.Н., Зубаревич Н.В., Ревич Б.А., Семенова В.Г., Серова Е.П.

1 книга

IstinaResearcherID (IRID): 25459006

Деятельность