Образование

Результаты деятельности

Всего: 33 статьи, 2 тезисов докладов, 3 книги, 7 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 9, Scopus: 18

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кузьмина Л.А., Дроков М.Ю., Савченко В.Г., Выборных Д.Э., Баранова О.Ю., Дризе Н.И., Troitskaya V., Капланов К.Д., Обухова Т.Н., Петинати Н.А., Судариков А.Б., Хрущев С.О., Ширин А.Д., Бондаренко С.А., Васильева В.А., Дубняк Д.С., Fedorova S.Y., Kapranov N.M., Двирнык В.Н., Демин М.В., Дмитрова А.А., Довыденко М.В., Клясова Г.А., Константинова Т.С., Королева О.М., Тихомиров Д.С., Туполева Т.А., Gal'tseva I.V., Risinskaia N.V., Sats N. Savchenko V.G. Афанасьев Б.В. ГЕМДЖЯН Э.Г. Гришунина М.Е. Кузьмина Л.А. Лапин В.А. Масчан М.А. Михальцова Е.Д. Самуйлова О.С. Старикова О.С. Ayubov A.N. Davydova Y. Kovrigina A.M. Petinati N. Yushkova A. Алешина О.В. Антипова А.С. Ахмедов М.И. Байков В.В. Барская Е.С. Бигильдеев А.Е. Воронин В.А. Грицаев С.В. Домрачева Е.В. Дудина Г.А. Зарубина К. Капранов Н.М. Кольгаева Э.И. Конова З.В. Коробова А.Г. Кравченко С.К. Макова М.Н. Мелехова Н.И. Мельниченко В.Г. Никифорова Н.М. Омарова Ф.А. Охмат В.А. СЕМОЧКИН С.В. Садовская А.В. Самойлова О.С. Самородова И.А. Успенская М.С. Шатохин Ю.В. гаврилина е.а. Abdulpatakhov A. Abelev G.I. Arapidi G.P. Barkhatov I.M. Baryshnikov A.Y. Biderman B.V. Bigildeev A.E. Chabaeva J. Chabaeva Y. Gaponova T. Gavrilina O. Glinshchikova O. Isinova G. Julhakyan H.L. Khoroshko N. Kolgaeva E.I. Kotova E. Kozhevnikova Y. Kraizman A. Kulikov S. Kulikov S. Mendeleeva L.P. Poddubnaya I.V. Samoylov O. Savchenko V.G. Savchenko V.G. Tsvetkova N.V. ZUEVA V. Zarubina K. Алимова Г.А. Андреев Н.Е. Антипова А.С. Асеева Е.А. Ахмерзаева З.Х. Багирова Н.С. Балакирева А.В. Баркаган З.С. Басаева Е. Буров А.В. Быкова А.Е. ВОТЯКОВА О.М. Вагида М.С. Варламова Е.Ю. Васильева В.А. Водинская Л.А. Волкова М.А. Гаврикова Л.В. Гармаева Т.Ц. Геворкян А.А. Гласко Е.Н. Грибанов Е.С. Грибанова В.В. ДЕМИНА Е.А. Демидова А.В. Джулакян У.Л. Ефимов Г.А. Зборовская И.Б. Зинина Е.П. Зубаровская Л.С. Исенова Г.К. Капорская Т.С. Кирюхин Д.О. Кобзев Ю.Н. Колосова Л.Ю. Кольгаева Э.И. Кончаловский М.В. Кременецкая О.С. Лыкова Т.А. Марков И.А. Масликова У.В. Матосян Н.Ш. Минаев Н.В. Моисеев И.А. Неверова А.Л. Ольшанская Ю.В. Османов Д.Ш. Попа А.В. Попова Н.Н. Попова Н.Н. Пробатова Н.А. Птушкин В.В. Пшеничникова О.С. Рассказова Е.И. Сайдуллаева И.С. Сац Н.В. Ставровская А.А. Стаценко Т.П. Тихонова Л.Ю. Тупицын Н.Н. Тхостов А.Ш. Удовиченко А.И. ФРЕГАТОВА Л.М. Федорова А.В. Филатов Ф.П. Флейшман Е.В. Френкель М.А. ЦИМБАЛОВ С.Г. Шипунова И.Н. Шитарева Т.В.