Gordeliy V.I.

Gordeliy V.I.

Соавторы: Киселев М.А., Ягужинский Л.С., Balgavy P., Borshchevskiy V., Dubnichkova M., Вангели И.М., Devinsky F., Ishchenko A., Ivankov O.I., Kuklin A.I., Murugova T.N., Petrovskaya L.E., Teplova V.V. показать полностью..., Uhrikova D., Долгих Д.А., Кирпичников М.П., Ярадайкин С.П., Arseniev A.S., Balashov N.S., Bogorodskiy A., Bolkhovitina E.L., Bueldt G., Büldt G., Chupin V., Cizmarik J., Degovics G., Dioumaev A.K., Fahlke C., Gensch T., Gushchin I., Gushchin I.Y., Kachalova G., Karlovska J., Kovalev Y.S., Kucerka N., Kutuzov S., Kuzmichev P., Lacko I., Lanyi J.K., Lesieur P., Lohner K., Mishin A., Polovinkin V., Popov A., Popov V.I., Rapp G., Round E., Shiryaeva G.N., Troyanova N.I., Yanyushin M.F., Yurkov V.I., Берцова Ю.В., Богачев А.В., Ефремов Р.Г., Исламов А.X., Киселева О.И., Ковалев К.В., Куклин А.И., Лукашев Е.П., Муругова Т.Н., Рубин А.Б., Сапожников А.М., Сервули Е.А., Шевченко М.А., Яминский И.В.

13 статей, 5 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 259, Scopus: 269

IstinaResearcherID (IRID): 2227919

Деятельность