Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 41 статья.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 97, Scopus: 147

Просмотреть публикации »

Соавторы: Emelyanov D.A., Топорков В.В., Целещев А.А., Потехин С.А., Топорков В.В., Селищев А.А., Boffetta P., CLAIRE E., Coccia E., Conlay L., Duda T.A., Edefonti V., Elshan B., Eva A., Fabianova E., Foster J.C., Garavello W., Hashibe M., Helaine S., Holcatova I., Hong-Zhang Z., Keil K., Koifman O.I., Lammegger R., Lavecchia T., Lepori F., Leticia O., Lissowska J., Morgenstern A., Mura A. PAUL C. Paul B. Peter T. Philip Z. Polesel J. Purdue M.P. Richiardi L. Schutz R. Schwarz S. Silva F.M. Vaughan G. Wolfgang K. daniel l. Дана М. Идалов Х.Б. Михайленко А.О. Нигматулин Р.И. Пагода Я.О. Серрано Д.С. Benhamou S. Boaventura Rios L.F. Bonetti R. Chuang S. Chuang S. D'Souza G. D'Souza G. Dal Maso L. Dal Maso L. Di Credico G. Ferraroni M. Francesco S. Gross N. Herrmann B. Ilgamov M.A. Kropachev G.N. Lamy L. Li Guojun Li Guojun Lorenzo S.D. MOYER M.L. Macfarlane S. Macfarlane T.D. Monchinskiy V.A. Murelli M. Pandics T. Polozov S.M. Radoï L. Ravi N. Ross N. Rudnai P. Samoshin V.V. Sidorin A.V. Swiatkowska B. Tucker B.E. Wang S. Wunsch-Filho V. Wunsch‐Filho V. Yemelyanov D.M. Yu G. Yu G. Zhang Z. Zhang Z. Świątkowska B. АГАНИН А.А. Бутенко А.Н. Валиев К.А. Виленский А.И. Виленский М.Я. Ганин А.А. ИЛЬГАМОВ М.А. Кулевой Т.В. Лин Г.И. Потехин Н.В. Пупкин В.В. Трубников Г.В. Херрманн Б. Чу Ч. Шаньгина О.В.