Образование

  • д.ф.-м.н.

Результаты деятельности

Всего: 16 статей, 1 тезисы доклада, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 33, Scopus: 21

Просмотреть публикации »

Соавторы: Бондаренко Т.В., Овчинникова Л.Ю., Полихов С.А., Велихов Е.П., Фортов В.Е., Грабовский Е.В., Дергачева И.Л., Курилик А.С., Петровский В.П., Холод С.В., Azizov E.A., Pershukov V.A., Балакирев П.В., Горлачев Г.Е., Гулидов И.В., Дябилин К.С., Пономарев А.В., Шведунов В.И., Шведунов Н.В., Alikhanov S.G., Bol’shov L.A., Chetvertkovd V.I., Dolgachev G.I., Dorshakov S.A., Gaponov S.V., Gaponov-Grekhov A.V., Glukhikh V.A., Grabovsky E.V., Gribov A.N., Halimullin J.A. Imshennik V.S. Isaev M.Y. Izvolsky I.M. Jitlukhin A.M. Kalinin J.G. Kingcep A.S. Kogan V.I. Kormilitcin A.I. Kornilo V.A. Kovalev V.P. Kovrizhnykh L.M. Krivolapov A.A. Kruglyakov E.P. Krylov M.K. Kuchinsky V.G. Levashov V.A. Lotocky A.P. Mesyats G.A. Mirnov S.V. Nedoseev S.L. PISMENNY V. Pechersky O.P. Razumova K.A. Rikovanov G.P. Rod’ko I.I. Serikov A.G. Shatalov G.E. Sheludjakov S.V. Smirnov Y.N. Strelkov V.S. Talanov V.I. VIKHAREV V.D. Vasiliev N.N. Zheleznyakov V.V. Арутюнян Р.В. Дябилин К.С. Зелёный Л.М. Каприн А.Д. Матвеев В.А. Острик А.В. Ткаля Е.В. Хмелевский Е.В. десятов а.в.