Образование

Результаты деятельности

Всего: 11 статей, 5 тезисов докладов, 1 книга, 1 доклад на конференции, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 116, Scopus: 149

Просмотреть публикации »

Соавторы: Хорошилова-Маслова И.П., Кост О.А., Охоцимская Т.Д., Цапенко И.В., Чеснокова Н.Б., Биневский П.В., Иомдина Е.Н., Никольская И.И., Айсина Р.Б., Бакеева Л.Е., Безнос О.В., Вайс В.Б., Голикова В.А., Елисеева Е.В., Зиновкин Р.А., Золотых А.С., Зуева М.В., Килина О.В., Кирюхин А.В., Коршунов С.С., Мухаметова Л.И., Пилипенко Д.И., Рябина М.В., Тихомирова Н.К., Филиппов П.П., Фурсова А.Ж., Яни Е.В., 214 Дедов И.И., Abdulkader R.S., Abdulrahaman A.A. Abouelnaga S. Ademola-Popoola D.S. Adeyeye A.O. Aggarwal P. Aghaji A.E. Akatan K. Al A.A. Al-Badri S.A. Al-Dahmash S.A. Al-Hussaini H.H. Al-Jadiry M.F. Al-Jumaily U. Al-Mafrachi A.A. Al-Shaheen A.A. Al-Shammary E.H. Alcasabas Ana P.A. Alemany-Rubio E. Ali A.A. All-Eriksson C. Allen S.K. Almeida A. Alsawidi K.M. Amand A.S. Amankwaa-Frempong D. Amiruddin P.O. Arribas O. Astbury N.J. Atala A. Ataseven E. Atchaneeyasakul L. Atsiaya R. Autrata R. Avshar H. BI Balaguer J. Balayeva R. Barr J. Barranco H. Bartoszek P. Bartuma K. Bascaran C. Bechrakis N.E. Begimkulova A.S. Benmiloud S. Berete R.C. Bhat S.S. Bhattacharyya A. Bin X. Bolt G. Bonanomi Maria T.B. Borda R. Bouguila H. Brichard B. Buxton M. Calderón-Sotelo P. Calvo J.P. Camuglia J.E. Carreras Y.A. Cassoux N. Castela G. Català-Mora J. Cavieres I. Chandramohan A. Dewald I. Drozdova M.G. Eerme K. Epstein N. FKantar M. Fernandez D. Fernández-Teijeiro A. HAIDU I. Hime A. Ingvar N. Ivashchenko Z.N. Kapelushnik N. Kara D.A. Kaspi S. Keomisy J. LA Livi R.P. Lopez A. Lysenko V.S. Ma S. Magnusson A. Mano M. Monier E. Morales L. Mruthyunjaya P. Msukwa G. Mudaliar S.S. Muma Kangwa I.M. Murray T. Mustapha T. Naida L. Nair A.G. Natarajan A. Nikitovic D. Nkanga E.D. Nkumbe H.E. Numbi M.N. Nuruddin M. Nyaywa M. Nyirenda C. Obono-Obiang G. Ortega-Hernández M. Ossandon D. Pagarra H. Paintsil V. Parrozzani R. Patton K. Paul B. Pe\textquotesingleer J. Plager D.A. Polania R.A. Portabella S.A. Porto A.M. Qayyum S. Ramanjulu R. Ramasubramanian A. Ramirez-Ortiz M.A. Randhawa J.K. Randrianarisoa H.L. Rashid R. Reynders D. Ribadu D. Rijin K. Ritter-Sovinz P. Rogowska A. Rojanaporn D. Roth Paule A.N. SWaddell K. Sahoo C. Saiju R. Saintot A.a. Shchipanova A.I. Stefanova N.A. Suresh P. Sutyawan F.O. TM Tatarinova E.A. USA Uyên H.T. Walia D. Wang S. Wangtiraumnuay N. Widiarti W. Wilson F.J. Wiwatwongwana A. Wiwatwongwana D. Worley C.C. Xiao Y. Yaghy A. Yang H. Ye Ye H. Yi X. Yizhuo H. Yosef K. Zein E. ad a.l. al e. ali a.a. papyan r.a. saa a.a. АНТЮШКО Т.Д. Абакумов М.Г. Абдигалиева Ж.К. Аким А.А. Алина А.А. Аникин И.А. Арифи Н. Архипова М.М. Астахов Ф.К. Ася М.М. Атарщиков Д.С. Ахаладзе Д.Г. БЛАГОВЕСТНОВ Д.А. Багненко С.Ф. Безнос О.В. Бейшенова Г.А. Беловалова И.М. Белозеров Г.Е. Беннер К.С. Богопольский П.М. Бровкина А.Ф. Вальский В.В. Вельгуш Т.Н. ГРИНЬ А.А. Гришанова Н.П. Гундорова Р.А. Даниелян А.А. Догадова Л.И. Дроздов Н.Н. Захарова М.Н. Зелянин А.С. Земко А.Е. Зуева О.Н. Ивахненко О.И. Кадим А.К. Карганов М.Ю. Каргер Е.М. Катаргина Л.А. Коков Л.С. Копенкин Е.П. Корф Е.А. Крепак А.И. Лапин В.Н. Лис Д.А. Лисовская О.А. Логинов Л.Л. Лоран О.Б. Лысенко В.С. Лысенко С.А. Мансурина Н.Б. Мельниченко Г.А. Местер Л.Д. Мойсюк Я.Г. Мусина А.Я. Мусина Ю.О. Намм Р.В. Науменко О. Новикова Ю.П. Павленко Т.А. Пантелеева О.Г. Перин А.С. Пластинин В.В. Поляков В.Г. Попов А.В. Попович М.И. Пути ф. РЫЖЕНОК Н.Н. Рабустова О.В. Рассада С.А. Редли М. Ремез А.С. Робустова О.В. Рот С. Румянцев П.О. Саакян С.В. Сарян А.Г. Свириденко Н.Ю. Сейдашева Э.И. Семенова Н.А. Сенин И.И. Симанив Т.О. Скулачев В.П. Скулачев М.В. Сотникова Л.Ф. Стронгин Л.Г. ТОЛСТОВ П.А. Трошина Е.А. Ушакова Т.Л. Фадеев В.В. Хадури В.Г. Цапук Д.А. Чеснокова Н.Б. Чеснокова Н.Б. ШУСТИЦКИЙ Н.А. Шапрон Б. Шахер Ф.Х. Шеремета М.С. Шехтер А.Б. Щипанова А.И. Якуб М. Ян Ц. Янов Ю.К. Яровая В.А. Яровой А.А. борисов в.с.