Область научных интересов

Образование

  • 2015 д.псх.н. ВЗАИМОПОНИМАНИЕ КАК ФЕНОМЕН МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ)

Результаты деятельности

Всего: 32 статьи, 1 тезисы доклада, 11 книг, 1 диссертация, 1 членство в редколлегии сборника.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 14

Просмотреть публикации »

Соавторы: Гасанова Р.Р., Кузнецова Н.В., Аршинова В.В., ЗАДВОРНАЯ М.С., Лях Ю.А., ХАЧАТУРОВА К.Р., Донина И.А., Меньщиков П.Е., Шерайзина Р.М., Коробченко А.В., Новаков А.В., Степанова О.П., ЩУПЛЕНКОВ Н.О., ЩУПЛЕНКОВ О.В., Юстус Э.А., Bykasova L.V., Kassymova G., Ovchinnikov Y., Slepukhina G.V., Torkar G., АРТЕМЬЕВА Е.П., Ахмедов Ш.Н., Баляева С.А., Белов М.С., Березина Т.И., Будякова Т.П., ВИТЕНКО Н.П., Владимиров Н.М., ГАДЖИБАБАЕВА Д.Р., Голубева Е.Ю., Громов В.А., Елецкая Е.В., Жильцова О.А., Захарова Л.И., КАРКАВЦЕВ С.В., КАРКАВЦЕВА К.С., КАСПРУК Л.И., КОЛЬЦОВА Н.С., Казарьян К., Киричкова М.Е., Корышева С.С., ЛЕЖНИНА О.Н., ЛИДОХОВА О.В., Левицкая С.А., Малиничев Д.М., Миронова Л.И., Муллер О.Ю., НАГОРНОВА Е.В., ПЕЧКУРОВ Д.В., ПОРЕЦКОВА Г.Ю., Поломошнов С.А., Рысенкова К.Д., Степаненко Л.А., ТЯЖЕВА А.А., Уткин А.И., ХАЗУТДИНОВА А.С., ЧЕРЕМИСОВА И.В., Шпаковская Е.Ю., Duvalina O.N., Dykhan L.B., Guz A.V., Kamenskaya E.N., Kenzhaliyev B., Kenzhaliyev B., Kholod N.S., Kinne S., Kopylov Y., Krivenko A.G., Lagunova L.V., Makeev V., Marchenko S.V., Obukhovskii V.V., Orlova G.V., Ovchinnikov O.V., Panichkina M.V., Razumova O., Simon A., VASIN V.A., Valeeva G.V., АБДУЛЛИНА А.Ш., АВДЕЕВА Л.Н., АГУНОВА Л.В., АЗАРНЫХ Т.Д., АЛЕКСАНДРОВА М.В., АЛЕКСЕЕВА И.А., АЛЕКСЕЕВА И.А., АЛЕКСЕЕВА О.В., АНДРОНАТИЙ В.В., АНИСИМОВА А.Д., АПАЛЯЕВА А.В., АППАКОВА-ШОГИНА Н.З., АРТЕМОВА Т.В., Абдуллина А., Александрова Л.Ю., Али H., Антонова А.С., Артемова Т.З., БАЙДЕТСКАЯ Е.А., БАСИС Л.Б., БОЛОТСКИХ В.И., БОРУЦКИЙ Г.И., БОСАЯ С.А., БЫЗОВ Е.А., БЫКОВА Е.С., Баженов Н.А., Байжуманов А.А., Башаров М.О., Бокарева А., Болотских В.П., Бочарова З.С., Бычков А.Ю., ВАСИЛЬЕВА И.К., ВАСЮРА С.А., ВАТОРОПИНА С.В., ВЕТОШКИНА М.М., ВИНИЧЕНКО М.А., ВИШНЯКОВА О.А., Валеева Г.В., Воробьева Е.И., ГАВРИЛЬЕВ Я.В., ГАЛУСТЯН О.В., ГАРАШКИНА Н.В., ГИНЯТУЛЛИНА Л.М., ГРЕБЕННИКОВА И.В., ГУРКОВИЧ Л.А., Ганина Т.А., Головина О.В., Головихин Е.В., Голубчиков О.Ю., Гольева А.А., Горбунова Н.П., Гребенников Н.Ю., Гузенина С.В., Гусева Т.Г., ДЕРЯБИНА А.В., ДУНАЕВСКАЯ Э.Б., Денисова И.С., Дмитренко А.В., Долгов С.В., Долгова Е.М., Домнина Л.В., Дувалина О.Н., Дюгаева Н.А., ЕМЕЛЬЯНОВА Я.Б., ЕЧМАЕВА Г.А., Елистратова К.А., Емельянова О.Р., ЖЕЛЕЗОВСКАЯ Г.И., ЖИГУНОВА О.А., Жарких А.А., Желтова Е.Л., Жигалова Н.А., Жиляев В.И., Жуков Ю.Ю., ЗАБОЛОТНАЯ С.Г., ЗАНФИРОВА Л.В., Заболотная С.А., Закирова Г.Г., ИСХАКОВА А.В., Инюшкина Е.И., Иоголевич Н.И., КАЗАЧИХИНА И.А., КАПУСТИНА В.А., КАРЕЛИН В.М., КАРКАВЦЕВА И.А., КАРМАЗИНА Н.В., КАЧИЛИНА С.В., КАШИЦЫНА Ю.Н., КАШТАНОВА В.Н., КОБЗАРЕВА И.Ю., КОЛКОВА С.М., КОЛПАЧЕВА О.Ю., КОМИССАРОВА О.А., КОНДРАШИХИН А.Б., КРОХИНА М.Е., КРЮЧЕВА Я.В., КУЛЕШОВ Д.О., КУРЫМБАЕВА С.К., Кадетова А.А., Климова В.В., Коваленок Т.В., Колодовский А.А., Комаров И.В., Корнейков Е.Н., Коротаева А.А., Кривотулова Е.В., ЛАГУНОВА Л.В., ЛЕЛЮХ А.Б., ЛУКАНЕНКОВА Д.М., ЛУЩИК М.В., ЛЫЗАРЬ О.Г., ЛЫСОВ О.И., ЛЫСОВА О.В., ЛЯХОВА Г.Н., Лакунина В.А., Лапина О.В., Лапиньш И.Ю., Лунин Е.А., Лущик М.О., Лысова Г.Г., МАКЕЕВА А.В., МАЛОЗЕМОВ О.Ю., МЕЛЁХИНА Е.А., МИРОНОВА Л.И., МОСКАЛЕНКО М.С., МУКИНА Ю.В., Мазина О.В., Макеев В.С., Малышева Е.Н., Маркеева А.В., Маршева Н.В., Машура М.М., Медник Е.А., Мельников А.В., Мелёхина Е.А., Минеева Т.В., Михайленко О.Э., Морозова Н.И., Москаленко М.А., НАЗИНА О.В., НИКАНОРОВ А.П., НОСКОВА М.В., НУЙКИНА О.В., НУРТДИНОВА Т.Р., Набойченко Е.С., Назарова Т.А., Нурутдинова А.Р., ОСТРОУХОВА О.Н., Образцова Е.Д., Овчинникова Е.С., Остроумова Т.А., ПАВЛОВА О.А., ПАВЛОВСКАЯ Т.А., ПАУШКИНА И.В., ПАШКОВА М.Н., ПЕТРОВА Е.А., ПЛОТНИКОВА Г.Г., ПОГОНЫШЕВ В.А., ПОДНЕБЕСНАЯ Э.И., ПОДОЛЬСКАЯ И.Н., ПОНОМАРЕВ А.С., ПРИСТУПА Е.Н., ПРИСТУПА Е.Н., ПТАШКО Т.Г., Пайгунова Ю.В., Пастухова И.П., Пивченко Д.В., Плотникова В.А., Погонышева Д.А., Полавская Н.В., Полежаева Е.Д., Попова Ж.С., Привалова Е.В., Птицына Е.В., Рябова О.А., Рябых И.Г., САПОЖКОВА Н.А., САФОНОВА Т.В., САФОНОВА Т.В., СЕМЕНОВА Т.А., СИВОЛОБОВА Н.А., СИМУШКИНА Н.Ю., СКНАРИНА Е.Ю., СТАНУЛЕВИЧ О.Е., СТАРОСТИНА Л.Н., СТЕРЛЕДЕВ Р.К., Савельев И.В., Самсонова Т.Н., Сикорская Л.В., Ситяева С.М., Сладкова А.И., Снегур Л.В., Степанова Г.А., ТИМОХИНА Ю.Е., ТОЗЛЯН М.А., ТРАЩЕНКОВА С.А., ТРУНЦЕВА Т.Н., ТУН Я., Терентьева И.Е., Терещенко Е.Д., Тышова О., Удалов Д.Г., ФЕДОРОВА Е.Н., ФИЛИППОВ А.Р., ФУРСЕНКО Т.Ф., Федоров А.М., Федорова С.И., Федулова А.Д., Филоненко В.А., Флягин В.Б., Фокин Н.И., ХАРЬКОВА О.А., Хаит Е.И., Ханова С.А., Царькова Е.Г., Цыбуля Н.С., ЧЕКУЛДОВА С.В., ЧЕРЕМИСКИНА А.Г., ЧЕРКАСОВ И.Ф., ЧЕРНОУСОВА А.О., Чекалин С.В., Чернышева Е.В., ШАГИВАЛЕЕВА Г.Р., ШАТОХИНА И.В., ШЕЛКОВА О.А., ШИМИЧЕВ А.С., ШИПКОВА Е.Н., ШИРОКОРАД И.И., Широкорад И.А., Щелканова Т.В., Юркина Л.В., ЯКОВЛЕВА Е.В., ЯНИНА Е.В., вилисова а.а., кабанова о.в.