BUTIN

BUTIN

Соавторы: Нечипай А.М., Коржева И.Ю., Бекин В.В., Комиссаров Д.Ю., Чернявская Н.А., Чернявский А.И., Чернов М.В., STANKO V., Белецкая И.П., Бурдюков М.С., André N., BANACH M., BB показать полностью..., Bedin V.V., Campione M., Christiansen B.C., Conradson S.D., Doyle F.I., FELEA S., Forrester T.E., Goetz M., Habeck M., Hogg R.C., Huang T.H., JIMENEZ M., Jiang Z.K., Johnson R., Johnston S., Kaufmann P., Martin M., Muñoz M., Platt D., ROOM R., Rastogi P., Sane P.V., Sohn J., Tosi M., Wardle D.A., Xiao N., Yu L.D., Zaręba J.K., chen h., shao z.z., Александр С.Ш., Аметов А.С., Бор К.А., Вайц Д., Волков Н.Г., Голодников И.И., Копорулина Е.В., Корлюков А.А., Лачко А.В., Лим Е.М., Макшиев А.Э., Нго Т.Н., Попков В.В., Самара Н.А., Тест Т.Т., AA; S., ANOROVA G., Akhaladze G.G., Antipin M.Y., Antonio B.S., Antonio B.S., BRYLYAKOV Y.E., Babushkin I., Barriga S., Barriga S., Beburishvili A., Berzoy O., Berzoy O., Bykov M., CHANTURIA V.A., Chalasani P., Chalasani P., Coccia-Portugal M., Coccia-Portugal M., Cortés J., Cortés J., Eigeliene N., Eigeliene N., Ettl J., Ettl J., Fasching P.A., Fasching P.A., Gabriel C., Gokmen E., Gokmen E., Granov D.A., Grigorev Y., Guarneri V., Guarneri V., Hamilton E., Hamilton E., Harputluoglu H., Harputluoglu H., Huober J., Huober J., Jaliffe G.G., Jaliffe G.G., KHABAROVA I.A., KHASANOV A., KP; I., Klimov V.V., Kononenko A.A., Kreipe H., Kreipe H., LAZAROVA R., Martin-Babau J., Martin-Babau J., Mastro L.D., Mastro L.D., Matukhina E.V., Mavroudis D., Mavroudis D., Moscetti L., Moscetti L., Nabinger S.C., Nabinger S.C., Nagarkar R., Nagarkar R., OSIPENKO A., O’Shaughnessy J., O’Shaughnessy J., Paluch-Shimon S., Paluch-Shimon S., Pogrebnyakov V.Y., Ratnikov V.A., Schenker M., Schenker M., Senkus E., Senkus E., Sherwood S., Sherwood S., Shimizu C., Shimizu C., Sáenz J.Á., Sáenz J.Á., Tamara K., Tebeneva N.A., Tedesco K., Tedesco K., Tjan-Heijnen V., Tjan-Heijnen V., Tolaney S.M., Tolaney S.M., Tolaney S.M., Tolaney S.M., VN, Virshke E.G., Zavalishin D.A., АНАШКИНА Н.Е., Аванесян Р.Г., Айсин Р.Р., Андропова У.С., Араблинский А.В., БАРБАШИНА Н.С., БЕРКОВА М.Д., Багателия З.А., Букалов С.С., Бушланов В.П., Бушмаринов И.С., Венгеров В.Ю., Воронина Е.Н., Галаева Е.В., Госневская И.В., Даркин В.Ф., Дарсигова М.Н., Долгушин Б.И., Елов А.А., Ерошенко Е.А., Ефанов М.Г., Иванова В.О., Кашин А.Н., Комиссаров В.С., Кононова Е.Г., Коржева И Ю., Кормнова Н.В., Коробков В.И., Королев М.Э., Кост А.Н., Кулабухов В.В., Кулезнева Ю.В., Лейтес Л.А., Лукин А.Ю., МЕЛЕХИНА О.В., Майстренко Е.С., Макарцев М.М., Недолужко И.Ю., Новиков Л.С., Охотников О.И., Павлова З.Ш., Папков В.С., Парфенов И.П., Предков И.В., Пьяных О.П., РЯЗАНЦЕВА М.В., Рязанцева М.В., Сазонов В.В., Сапожников Д.А., Саямов Ю.Н., Серенко О.А., Сиднева С.А., Солодинина Е.Н., Степанова Ю.А., Тавобилов М.М., Титова М.А., Трякин А.А., Федоров Е.Д., Хатьков И.Е., Хугаева З.Ш., ЧАНТУРИЯ В.А., Чекунова Н.В., Черник В.Н., Чжао А.В., Шаповальянц С.Г., Шилин К.И., Шулутко А.М., Ю, Юдин Л.Г., ЯНЧУКОВСКИЙ В.Л., Янке В.Г.

28 статей, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 4 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 58, Scopus: 59

IstinaResearcherID (IRID): 1534800

Деятельность