Образование

Результаты деятельности

Всего: 67 статей, 5 тезисов докладов, 1 книга, 4 доклада на конференциях, 12 патентов, 1 награда.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 58, Scopus: 248

Просмотреть публикации »

Соавторы: Лебедев С.С., Тавабилов М.М., Бекин В.В., Нечипай А.М., Чеченин Г.М., Багателия З.А., Коржева И.Ю., Комиссаров Д.Ю., Аметов А.С., Голодников И.И., Дроздов П.О., Bedin V.V., Греков В.Н., Чернявская Н.А., Чернявский А.И., Амикишиева К.А., Чернов М.В., McNaught A.D., STANKO V., Афанасьева В.А., Белецкая И.П., Бурдюков М.С., Ланцынова А.В., Озеров В.С., Хатьков И.Е., Цуркан В.А., André N., BANACH M., Babanov Y., Campione M. Christiansen B.C. Conradson S.D. Doyle F.I. FELEA S. Forrester T.E. Goetz M. Habeck M. Hogg R.C. Huang T.H. JIMENEZ M. Jiang Z.K. Johnson R. Johnston S. Kaufmann P. Martin M. Muñoz M. Platt D. ROOM R. Rastogi P. Sane P.V. Sohn J. Sokolov N.G. Tosi M. Wardle D.A. Xiao N. Yu L.D. Zaręba J.K. chen h. shao z.z. Алиева Ф.Ф. Бор К.А. Вайц Д. Варданян А.В. Журавель І. Ибрагимли З.А. Копорулина Е.В. Корлюков А.А. Лим Е.М. Лукин А.Ю. Макшиев А.Э. Нго Т.Н. Пашкова Е.Ю. Попков В.В. Самара Н.А. Тавобилов М.М. Тест Т.Т. Трякин А.А. AA; S. ANOROVA G. Akhaladze G.G. Akimov B.A. Antipin M.Y. Antonio B.S. Antonio B.S. BRYLYAKOV Y.E. Babushkin I. Barriga S. Barriga S. Beburishvili A. Berzoy O. Berzoy O. Bochkov P.O. Bykov M. CHANTURIA V.A. Chalasani P. Chalasani P. Chechenin G.M. Coccia-Portugal M. Coccia-Portugal M. Cortés J. Cortés J. Dolidze D.D. Eigeliene N. Eigeliene N. Ettl J. Ettl J. Fasching P.A. Fasching P.A. Gabriel C. Gokmen E. Gokmen E. Gordienko E.N. Granov D.A. Grigorev Y. Guarneri V. Guarneri V. Hamilton E. Hamilton E. Harputluoglu H. Harputluoglu H. Huober J. Huober J. Jaliffe G.G. Jaliffe G.G. KHABAROVA I.A. KHASANOV A. KP; I. Karpov A.A. Klimov V.V. Kononenko A.A. Kreipe H. Kreipe H. Kuanov i. LAZAROVA R. Martin-Babau J. Martin-Babau J. Mastro L.D. Mastro L.D. Matukhina E.V. Mavroudis D. Mavroudis D. Moscetti L. Moscetti L. Nabinger S.C. Nabinger S.C. Nagarkar R. Nagarkar R. OSIPENKO A. O’Shaughnessy J. O’Shaughnessy J. Paklina O.V. Paluch-Shimon S. Paluch-Shimon S. Pogrebnyakov V.Y. Ratnikov V.A. Sagaydak O.V. Savelov N.A. Schenker M. Schenker M. Senkus E. Senkus E. Sherwood S. Sherwood S. Shevchenko R. Shimizu C. Shimizu C. Sidorova Y.V. Sáenz J.Á. Sáenz J.Á. Tamara K. Tedesco K. Tedesco K. Tin'kova I.O. Tjan-Heijnen V. Tjan-Heijnen V. Tolaney S.M. Tolaney S.M. Tolaney S.M. Tolaney S.M. Trifanov V.S. VN Virshke E.G. Yagunov A. Zavalishin D.A. АНАШКИНА Н.Е. Аванесян Р.Г. Айсин Р.Р. Андропова У.С. Араблинский А.В. Астапович С.А. Афанасов И.М. Ачкасов С.И. БАРБАШИНА Н.С. БЕРКОВА М.Д. Багненко С.Ф. Баранова Е.Е. Баюкова Т.Б. Беленикин М.С. Бодунова Н.А. Бочарников Д.С. Букалов С.С. Бушланов В.П. Бушмаринов И.С. Бяхова М.М. Венгеров В.Ю. Воронина Е.Н. Гаджиева С.А. Галаева Е.В. Геворкян Ю.А. Госневская И.В. Гугнин А.В. Данилов А.М. Данишевич А.М. Даркин В.Ф. Дарсигова М.Н. Денисенко В.В. Долгушин Б.И. Долидзе Д.Д. Елов А.А. Ерошенко Е.А. Ефанов М.Г. Иванова В.О. Иванова Н.А. Исмати А.А. Калаева Е.В. Каннер Д.Ю. Каприн А.Д. Карачун А.М. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Карпов А.А. Кашин А.Н. Кит О.И. Коваленко Ю.А. Колотильщиков А.А. Комиссаров В.С. Кононова Е.Г. Коренная В.В. Коржева И Ю. Кормнова Н.В. Коробков В.И. Королев М.Э. Кост А.Н. Криницына А.А. Кулабухов В.В. Кулезнева Ю.В. Кулушев В.М. Лебедько М.С. Лейтес Л.А. Лукин А.Ю. МЕЛЕХИНА О.В. Майстренко Е.С. Макарова М.В. Макарцев М.М. Мамедли З.З. Маненкова А.С. Михайлянц Г.С. Мосалёв А.И. Мумладзе Р.Б. Недолужко И.Ю. Немцова М.В. Новиков Л.С. Нотиков В.И. Охотников О.И. Ошерова Д.С. Павлова З.Ш. Папков В.С. Партс С.А. Парфенов И.П. Подзолкова Н.М. Предков И.В. Пьяных О.П. РЕВИШВИЛИ А.Ш. РЯЗАНЦЕВА М.В. Ракич Л. Рязанцева М.В. СЫЧЕВ Д.А. Сажина А.В. Сазонов В.В. Сапожников Д.А. Семенов А.Б. Семёнычева Н.В. Серенко О.А. Сиднева С.А. Солодинина Е.Н. Степанова Ю.А. Стилиди И.С. Сушков О.И. ТИМЕРБУЛАТОВ В.М. Тебенева Н.А. Титова М.А. Троценко Федоров Е.Д. Хугаева З.Ш. ЧАНТУРИЯ В.А. Чекмарева И.А. Чекунова Н.В. Черник В.Н. Чернявский Д.А. Чжао А.В. Шаповальянц С.Г. Шелыгин Ю.А. Шилин К.И. Шулутко А.М. Юдин Л.Г. ЯНЧУКОВСКИЙ В.Л. Янке В.Г. Ярцев П.А. денисенко н.ю.