Sukhorukov G.B.

Sukhorukov G.B.

Соавторы: Möhwald H., Хомутов Г.Б., Володькин Д.В., Горин Д.А., Gorin D., ПЯТАЕВ Н.А., Shchukin D.G., Виноградова О.И., Люлевич В.В., Ященок А.М., Radtchenko I.L., Антипина М.Н., Балабушевич Н.Г. показать полностью..., Ларионова Н.И., Bratashov D.N., Donath E., Inozemtseva O.A., Skirtach A.G., Герман С.В., Кокшаров Ю.А., Майорова О.В., Марквичева Е.А., Пятаков А.П., Синдеева Л.В., Таранов И.В., Тишин А.М., Тучин В.В., Abalymov A., Akchurin G., Alzubi J., Andrienko D., Antipov A., Balalaeva I.V., Cathomen T., Cornu T., Crochet P., Dong W., Drozdova M.G., Erokhin V.V., Fedutik Y., Feldman B.M., Foll M., Huck H.N., Kalinin B., Karalkin P.A., Khalenkow D., Khesuani Y.D., Khlebtsov B.N., Kotov N., Leporatti S., Masafumi M., Masic A., Meglinski I., Mennucci B., Mironov V.A., Mitali K., Moehwald H., Montrel M.M., Muslimov A.R., Neveshkin A., Nordschild S., Parakhonskiy B.V., Parfenov V.A., Pereira F., Petrov S.V., Portnov A.D., Seppä, Shabarchina L.I., Shilyagina N.Y., Shim B.S., Shushunova N., Skovorodkin I.N., Stein W., Stetciura I.Y., Sukhorukov B.I., Tarakanchikova Y.V., Vogt J., Volovetsky А.B., Weiquan J.T., АЙЗИНОВА И.М., Аббосов Ш.А., Абдурашитов А.Ю., Аполонник Н.В., Арянин А.Н., ВОЛКОНСКИЙ В.А., Васильева Т.В., Вдовин В.А., Видяшева И.В., Горин Д.А., Гребенников В.Г., Гуляев А.П., Гулякова А.М., Гуслякова Е.В., Занавескина И.С., Звягин А.В., Ионкин Н.И., Кадрев А.В., Камалов А.А., Каршиева С.Ш., Касьянов В.А., Каштанов Е.А., Клечковская В.В., Клячко Т.Л., Комова М.В., Коровкин А.Г., Косарева Н.Б., Костюк А.В., Кочергин И.Ю., Крицкий А.А., Криштоп В.В., Кудан Е.В., Куликов О.А., Курочкин М.Е., Лазаренко И.В., Ланшина Л.В., Лермонтов С.А., Лобышев В.И., Лю Н.Н., Лю Н., Любин Е.В., Майер В., Марков М.В., Медников Д.И., Мелешко Т.К., Мороз Н.А., Насс А.В., Ноздрина Н.Н., Орлова А.О., ПРИХОЖДЕНКО Е.С., Павлова Н.М., Петров А.И., Попов А.П., Пчелинцев О.С., РОЗЕНФЕЛЬД Б.А., Румш Л.Д., Русанова А.В., СУВОРОВ А.В., Сорокин Н.И., Стригунов А.А., Струкова С.М., Ткачук В.М., Трушина Д.Б., Устюжанина Е.В., Федянин А.А., Черепенин В.А., Шапаров Б.М., Шаталин С.С., Шишова А.Д., Шохин А.Н., Якиманский А.В.

29 статей, 1 книга, 2 доклада на конференциях, 3 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1473, Scopus: 1586

IstinaResearcherID (IRID): 1490462

Деятельность