Образование

Результаты деятельности

Всего: 13 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 83, Scopus: 92

Просмотреть публикации »

Соавторы: BARADZEI L., BORISOV A., DOBROTIN N., DUNAEVSKII A., GUSEVA Z., KANEVSKAYA E., Mukhamedshin R.A., NAM R., Puchkov V.S., SMORODIN Y., SUKHOV L., Slavatinsky S.A., Uryson A.V., Zhdanov G.B., Аминева Т.П., Зацепин Г.Т., Иваненко И.П., Ильина Н.П., Манагадзе А.К., Попова Е.Г., Ракобольская И.В., Роганова Т.М., Свешникова Л.Г., Федорова Г.Ф., CHERDYNTSEVA K., KARPOVA S.Y., Kopenkin V.V., Maximenko V., Strogova O.P., DENISOVA V. Nikolaeva L. Smirnova M. Zelevinskaya N. DENISOVA V.G. Зелевинская Н.Г. Николаева Л.П. Смирнова М.Д. AMATO N. AZIMOV Z. BELLANDI J. BIELAWSKA H. BOBODZHANOV I. CASTRO F. CHADRANYAN L. CHINELLATO J. DOBRIGKEIT C. EMELYANOV Y. FAUTH A. FUNAYAMA Y. Fujimoto Y. GUBAR N. GULOV Y. Hasegawa S. KHALILOV D. KHIZANISHVILI L. KUMANO H. LATTES C. MACIASZCZYK J. MALDONADO R. MALINOVSKII Y. MENON M. MULLAZHANOV E. MYRTOJIEVA S. NORMURATOV F. NOSOV A. NURITDINOV K. Ohsawa A. ROINISHVILI N. SAWAYANAGI K. SVANIDZE M. Semba H. Shibata T. Shibuya E.H. Sminova M.D. TURTELLI A. Tamada M. WLODARCZYK Z. YAMASHITA S. YULDASHBAEV T. Yokoi K. Копенкин В.В. Максименко В.М. Строгова О.П.