Образование

Результаты деятельности

Всего: 32 статьи, 1 тезисы доклада, 3 книги, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 33

Просмотреть публикации »

Соавторы: Рачин С.А., Табеева Г.Р., Бородулина И.В., Скоробогатых К.В., Sharov M.N., Амелин А.В., Артеменко А.Р., Екушева Е.В., Исагулян Э.Д., Корешкина М.И., Латышева Н.В., Наприенко М.В., Выговская С.Н., Курушина О.В., Лебедева Е.Р., Максимова М.Ю., Нувахова М.Б., Azimova J., Азимова Ю.Э., Климов Е.А., Кончугова Т.В., Филатова Е.Г., Fesyun A.D., Kondratieva N.S., Sergeev A., Данилов А.Б., Кокаева З.Г., Осипова В.В., Парфенов В.А., Сергеев А.В. Тынтерова А.М. Andronov S.V. Gekht A.B. Алферова В.В. Антропов А.В. Ахмадиева Л.Р. Бадалов Н.Г. Барашков Г.Н. Головачева В.А. Гуща А.О. Данилов А.Б. Зайцев А.Р. Кузюкова А.А. Лебедев Я.О. Лобанов А.А. Мирошкина И.А. Пирадов М.А. Akhtyamov I.F. Akzhigitov R.G. Anisimov S. Barsamyan R.T. Bogdanova E.N. Chechulova A.V. Dzhenina O.V. Efremov O.I. Gilmutdinov I.F. Iavelov I. KONKIN I. Kalmykov G.А. Kamaev A.A. Kaplunov O.A. Katelnitsky I.I. Khruslov M. Laberko L.A. Lo Ying Lobastov K.V. Mzhavanadze N.D. OLIFERUK N. Pikhanova Z.M. Poddubnaya I.V. Porembskaya O.Y. Poskotinova L.V. Prokofieva Y.S. Rogachevsky O.V. Shimano Shmakov R. Voronenko A.G. Yakovlev M.Y. Yashkin M.N. Zamyatin M.N. АЛЕКЯН Б.Г. Аверченков А.А. Андронов А.С. Апханова Т.В. Ахметзянов Ф.Ш. Баранов В.С. Белкин А.А. Белов М.В. Бобров С.А. Божкова С.А. Бойцов С.А. Бредихин С. Булатов В.Л. Вавилова Т.В. Варданян А.В. Виноградов О.И. Вознюк И.А. Воробьев Н.А. Гаврилов Е.В. Гаврилов С.Ю. Герасименко М.Ю. Гераскина Л.А. Гехт А.Б. Гехт А.Б. Головин В.И. Горлин А.С. Гусев Е.И. Данилов А.Б. Дашьян В.Г. Джинджигадзе Р.С. Древаль О.Н. Ерёмушкин М.А. Жарков А.И. Жуковец В.Н. Иванова Г.Е. Игнатьев И.А. Калинин Р.С. Каримова Г.Н. Карпенко А.В. Касимова А.Р. Кательницкая О.В. Каторгин С.С. Кириенко А.И. Клевцов П.В. Князев Р.И. Кольцов И.А. Коновалов Н.А. Котов С.В. Кочеткова В.А. Кочеткова Т.О. Кочетов А.Г. Кошевой В.А. Крылов А.Ю. Крылов В.В. Кульчицкая Д.Б. Л Ф. Лебедева А.В. Лобачев Е.А. Лукиянов С.В. Лянг О.В. Маланин Д.А. Матюшкин А.в. Мельникова Е.В. Моисеев С.В. Мусин Р.С. Наумова Е.А. Никитин А.С. Николаева М.Г. Нувахова Прокофьева М.Б. Одинак М.М. Павлов Н.А. Парфенов А.А. Парфенов В.А. Пелевин А.А. Петриков А.В. Петриков С.С. Покровский А.В. Потапов М.П. Прокофьева Ю.Д. Пырегов А.В. Разваляева Д.В. Ридер Ф.К. Риффель А.В. Романченко Д.С. Рябинкина Ю.В. Салюков Р.В. Саморуков А.Е. Сапелкин А.С. Скоромец А.А. Смирнова Д.В. Сорокоумов В.А. Стаховская Л.В. Стойко Ю.М. Стулин И. Суков С.А. Сучков И.В. Счастливцев И.В. Танашян М.М. Тарасова Л.Ю. Тихилов Р.М. Тищенко Г.Е. Трякин А.А. Федин А.И. Федотова М.Ю. Фидлер М.С. Фокин А.А. Фонякин А.В. Харитонова Т.В. Хасанова Д.Р. Хороненко В.Э. Цатурян А.В. Це А.Л. Черкашин М.И. Чуйко Н.А. Шамалов Н.А. Шуянов С.В. Яковлев М.Ю. Янишевский С.Н. Ясаманова А.Н. Яхно Н.Н. Яхно Н.Н.