Shashkova I.A.

Shashkova I.A.

Соавторы: Abdelaal M.E., Barke V.V., Bednyakov S.A., Bondarenko A.V., Borisov N.V., Cortecchia F., Cozzolino F., Dokuchaev I., Dolnikov G.G., Dubov A.E., Esposito F., Godefroy M., Grushin V.A. показать полностью..., Knjazev M.G., Kuznetsov I.A., Kuznetsov I.A., Lisin E., Molfese C., Osipov G.A., Popel S., Saggin B., Seran E., Shekhovtsova A., Vasiliev M., Zakharov A.V., Zakharov A.V., Воробьева Е.А., Горленко М.В., Готлиб В.М., Дольников Г.Г., Каредин В.Н., Карташева А.А., Кораблев О.И., Ляш А.Н., Петров О., Поройков А.Ю., Серегина Н.В., Чепцов В.С., Яковлев А.В.

1 статья, 1 тезисы доклада

IstinaResearcherID (IRID): 12392819

Деятельность