Shcheblyakov D.

Shcheblyakov D.

Соавторы: Гинцбург А.Л., Должикова И.В., Тухватулин А.И., Борисевич С.В., Логунов Д.Ю., Народицкий Б.С., Dzharullaeva A.S., Tokarskaia E.A., Zubkova O.V., Колобухина Л.В., Шмаров М.М., Babira V.F., Ozharovskaya T.A. показать полностью..., Воронина О.Л., Гроусова Д.М., Botikov A., Kovyrshina A., Logunov D.Y., Pantyukhov V.B., Simakova Y.V., Syromyatnikova S.I., Джаруллаева А.Ш., Егорова Д.А., Ерохова А.С., Тухватулина Н.М., Щербинин Д.С., Aksenova E.I., Andrus A.F., Bel'skih A.N., Belugin B.V., Boyarskaya N.V., Danilenko, Favorskaya I., Gancheva P.G., Gudkov A.V., Iliukhina A.A., Izhaeva F., Karpova O.V., Kostarnoi A.V., Kunda M.S., Kutaev D.A., Kuznetsova N.A., Lioznov D., Lubenets N., Morozova L., Naroditsky B.S., Nikiforova M.A., Nikitenko N.A., Odintsova A.S., Popova O., Rumyantseva I.G., Ryzhova N.N., Scherbinin D.N., Semikhin A.S., Shidlovskaya E.V., Siniavin A.E., Sizikova T.V., Stanhope-Baker P., Tukhvatulin A., Tutykhina I.L., Volchikhina S.V., Voronina D., Voytyuk A.N., Zakharenko S.M., Zhdanov K.V., komissarov, Бабира В.Ф., Бургасова О.А., Взоров А.Н., Громова А.С., Гущин В.А., Есмагамбетов И.Б., Кузина А.В., Логинова С.Я., Лысенко А.А., Пантюхов В.Б., Попова О., Почтовый А.А., Смолярчук Е.А., Сыромятникова С.И., Ткачук А.П., Шатохина И.В., Щетинин А.М.

8 статей, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 215, Scopus: 279

IstinaResearcherID (IRID): 11213777

Деятельность