Общий физический практикум (оптика), задача № 403 "Дифракция Френеля"книга