Экономика народонаселения: Учебник / Под ред. проф. В.А. Ионцевакнига