Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 г.г)книга