Роль банку в інноваційній діяльності підприємств АПК (на прикладі Сумської обл.)статья