Сравнение мидий Mytilus galloprovincialis из разных биотопов Черного моря по морфологическим признакамстатья

Работа с статьей


[1] Жуковская Е. А., Кодолова О. П. Сравнение мидий mytilus galloprovincialis из разных биотопов Черного моря по морфологическим признакам // Сер.Бiол. Спец.вип.: Гiдроекологiя. — 2010. — Т. 44, № 3. — С. 91–94. Проведено статистичне порівняння 4 вибірок мідій М. galloprovincialis з різних біотопів Чорного моря за морфологічними ознаками з використанням дискримінантного аналізу. Результати досліджень показали переважаючу роль екологічних умов на мінливість черепашки мідії.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть