Odpowiedzialność karna za przestępstwa ekologiczne w Rosji: cechy koncepcyjneстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 марта 2018 г.

Работа с статьей


[1] Trefilov A. Odpowiedzialność karna za przestępstwa ekologiczne w rosji: cechy koncepcyjne // Odpowiedzialnosc za spodowisko w ujeciu normatywnym. — Olsztynie, 2017. — P. 442–445.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть