Τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα και τα αρχαία ελληνικά στο πανεπιστημιακό επίπεδο: Συν ή πλην;статья

Работа с статьей


[1] Kovaleva I., Mouchanova V. Τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα και τα αρχαία ελληνικά στο πανεπιστημιακό επίπεδο: Συν ή πλην; // Α' Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας - Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000 Πρακτικά Συνεδρίου. — Αθήνα, 2003.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть