Οἱ λόγοι οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον в диалоге Критон: хронологический сбой или ссылка на традициюстатья

Статья опубликована в журнале из перечня ВАК

Работа с статьей


[1] Золотухина А. И. Οἱ λόγοι οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον в диалоге Критон: хронологический сбой или ссылка на традицию // Индоевропейское языкознание и классическая филология. — 2013. — С. 312–317.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть