Влияние освещения на адмиттанс МДП-структур на основе варизонного МВЕ HgCdTeстатья