Założenia geopolityki Iwana IV Groźnego i jej realizacja w Rosji w latach 1547‒1584 Cz. IIстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 21 сентября 2017 г.

Работа с статьей


[1] Krzysztof S., Aleksander R. Założenia geopolityki iwana iv groźnego i jej realizacja w rosji w latach 1547‒1584 cz. ii // Humanities and Social Sciences HSS. — 2016. — Vol. 23, no. 2. — P. 219–231.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть