Влияние освещения на ВАХ монокристаллов MnIn2S4 и MnGaS4тезисы доклада