Ифодаи љинсияти грамматикї дар исм ва таълими он дар дарсњои забони точикїтезисы доклада