Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема «Місіс Креддок»статья

Работа с статьей


[1] Глотова О. В. Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема Місіс Креддок // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 230-231. — Актуальні проблеми менталінгвістики. — Черкаси, 2011. — С. 230–231. У цьому дослідженні спробуємо проаналізувати особливості мовних і стилістичних засобів В. С. Моема, гармонійність їх поєднання у творі “Місіс Креддок”. Роман був написаний у 1900 році в період ранньої творчості, який не вивчався дослідниками раніше. До того ж, цей роман не є достатньо відомим.Цей роман має практичне значення при визначенні основних рис художньої манери письменника. Розглянемо прийоми та приклади, які існують з боку стилю, словесного та синтаксичного оформлення роману.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть