Адсорбция белков на магнитных материалах γ-Fe2O3 и композите γ-Fe2O3/SiO2тезисы доклада