New paleomagnetic data for Ochotsk-Chukotka volcanic beltтезисы доклада