Анализ реакции (d,t) на ядрах 7Li, 11B, 14N при Еd=18 МэВтезисы доклада