Сравнительный анализ физического развития девочек и девушек на этапах онтогенеза учетом этно-территориальных особенностей // , 2019. С. 270-275статья

Работа с статьей


[1] Сравнительный анализ физического развития девочек и девушек на этапах онтогенеза учетом этно-территориальных особенностей // , 2019. С. 270-275 / М. М. Семенов, К. В. Выборная, С. В. Лавриненко и др. // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтня 2019 р. / ред. колегія А. В. Кіпенський, О. В. Білоус [та ін.]. – Харків: Друкарня Мадрид. — Харьков, 2019. — С. 270–275.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть