The Net Charge transport by neurosopra Rhodopsin Photocycleтезисы доклада