Влияние ионов Pr3+ , Er3+ , Tb3+ на светотехнические характеристики SrS:Eu,Smтезисы доклада