Формування соціальної відповідальності регіональних роздрібних торговельних організацій//Соціальна відповідальність влади, бізнесу,громадян: монографія/ За заг.ред.Півняка Г.Г.—Дніпропетровськ,2014.—Т.1.— с.54—63статья