Комісія Кінга – Крейна р.): мета її діяльносттезисы доклада Тезисы

Работа с тезисами доклада


[1] Зуєва А. О. Комісія Кінга – Крейна р.): мета її діяльност // Каразінські читання (історичні науки) : Тези доповідей 63-ї Міжнар. наук. конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). — ХНУ імені В.Н. Каразіна Харьков, 2010. — С. 129–130.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть