ВЛИЯНИЕ СОЛЬВАТАЦИИ НА СТРУКТУРУ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТА МАРГАНЦА (III)тезисы доклада