Fizyzno-matematyczne podstawy ilościowego opisu wybranych właściwości ciał przewodzących elektryczność przy oddziaływaniu impulsowych pól elektromagnetycznychтезисы доклада

Работа с тезисами доклада


[1] Fizyzno-matematyczne podstawy ilościowego opisu wybranych właściwości ciał przewodzących elektryczność przy oddziaływaniu impulsowych pól elektromagnetycznych / O. Hachkevych, R. Musiy, H. Stasiuk et al. // Materiały międzynarodowe seminarium naukowe Optymalizacja struktur procesów wytworczych - 2016. — Politechnika Opolska Opole, 2016. — P. 42–46.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть